Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

36 Sirotek nebožt[íka] Martina Mžika

f 71a

Jest jedna Zuzanna.
Vyhledalo se jí spravedlnosti na gruntě Jana Ratisky 25 zl.
Na to jest jí vydáno na díl její 4 zl.
A při právě zůstává 4 zl.
A ostatek se jí vyplniti má od letha [15]97 po 2 zl.

Letha [15]97 přijato od Jana Ratisky za grunth 2 zl.
Letha [15]98 přijato od Jana Ratisky za grunt 2 zl.
Letha [15]99 za fojta Jana Krejčířového přijato z gruntu Jana Ratisky položených od Matouše Krchňavého 2 zl.
Letha 1600 za fojta Jana Mackového přijato z gruntu Matouše Pleška 2 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Mackového přijato od Václava Krchňavého za grunt jeho 22 ½ gr.
Více tomuto sirotku náleží z gruntu 22 Bartoše Kojetínského po Kači Mžikové tetě její nápadu 11 zl 15 gr, jíti jí mají od letha 1604 po 4 zl.
NB. Jakož Zuzaně sirotku náleželo dílu jejího 32 zl 15 gr, ta spravedlnost jakožto [po] sirotku zběhlým jest na J.M. Pána obrácena. Z níž jest poraženo, co na dluhu za Jeho [Mil]ost Pánem bylo 12 zl 22 ½ gr, ostatek jíti má poo letech k ruce panské. Act[um] za fojta Matěje Pavlíkova letha 1610.