Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

15 Sirotci nebožtíka Matěje Palachova

f 29a

Jest jich trý, Jan, Jíra, Anna a Rejna mateř jejich štvrtá. Jan j[es]t ženatý, Anna vdaná, Jíra při mateři zůstává.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Tomáše Buchlovskýho, otčíma jejich, 60 zl.
Na to j[es]t od letha [15]92 vyšlejch 22 zl.
Z toho j[es]t dáno za dluhy n[ebožtíka] otce jejich 5 zl
15 gr.
A při právě zůstává 16 zl 15 gr.
Týž jim náleží za krávu jalovici, prasata a za dvojí hony žita 10 zl 10 gr.
Více jim náleží na vinohradě v Zbavse hoře 25 zl.
Summa toho všeho kromě zaplacení dluhu 89 zl 25 gr.
Dělíc tu summu na štyři díly, dostane se na jeden každý díl po 22 zl 13 gr 5 den.

Vydání z té summy:
Rejně, mateři těch si[rotků], kráva a svině za 2 zl 20 gr.
A mimo to na gruntě sobě porazila 19 zl 23 gr 5 den.
Item Janovi žita na dvojích honech a prase za 2 zl 25 gr.
Týž jemu letha [15]88 a [15]89, též [15]90 dáno 5 zl 15 gr.
Anně na dvojích honech žita, též jalovici a prase za 4 zl 25 gr.
Více Anně dáno letha [15]89 a [15]90 3 zl.
Item Jírovi dán vinohrad ve 25 zl.
A tak převzal na díl svůj 2 zl 16 gr 2 den, povinen j[es]t vejš psaným osobám je navrátiti.
f 29b
A hotovejch mimo to vydání má bejti při právě 8 zl.
Z těch osmi zlatých dáno Janovi 4 zl a Anně dáno též 4 zl. A tak do letha [15]92 jim nic při právě vyšlého není.

Letha [15]93 a [15]94 položil dvojích peněz purgkrechtních za grunth svůj Tomáš Buchlovský po 4 zl – 8 zl. Z toho dáno Janovi Mackovi 4 zl a Vaňkovi Vrbovi dáno 4 zl.
Letha [15]96 přijato od Tomáše Buchlovskýho za grunth peněz
4 zl. Z toho dáno Janovi Mackovi 2 zl, Vaňkovi Vrbovi 2 zl.
Letha [15]97 přijato od Tomáše Buchlovskýho za grunth ostatních peněz 2 zl 6 gr 2 den. Ty přijali Jan Macků a Vaněk Vrbů. A tak tu více žádné spravedlnosti ti s[irotci] nemají.