Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

13 Sirotci nebožtíka Ondry Psíka

f 25a

Jest jich štvero, Jan, Martin, Anna, Kače a Dorota mateř jejich pátá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti z gruntu Jakuba Prchlíkova 26 zl.
Na to j[es]t do letha [15]92 položeno 8 zl 16 gr a mimo to dopláceti se od letha [15]93 má při svatým Jiří po 2 zl – 17 zl 14 gr.
Vydáno z toho mateři těch s[irotků] letha [15]92 3 zl, více jí dáno letha [15]92 16 gr a ještě mateř na díl svůj dovzíti má 1 zl 20 gr.
A sirot[kům] jejím každému té spravedlnosti zůstane po 5 zl 6 gr.
Martin ten z vůlí panskou, též i Kača slouží, Anna při mateři.
Jan ten své vůle užívá, spravedlnost jeho na Jeho [Mil]ost Pána připadá.

Letha [15]94 položil Jakub Prchlíků za grunth svůj peněz purgkrechtních 2 zl. Z toho dáno mateři těch sir[otků] ostatní díl její 1 zl 20 gr. A tak tu nic více nemá.
Jan a Martin nadepsaní zběhlé sirotky, těm náleželo vyplniti 7 zl. Kteráž [spravedlnost] na Jeho Mi[l]ost Pána připadla a jest odvedena sirotkům Jíry Velikého.
Letha[15]96 přijato od Jakuba Prchlíka za grunth 2 zl. Z toho dáno Kateřině na díl její 1 zl, Ance dáno na díl její 1 zl 10 gr.
f 25b
Letha [15]97 přijato od Jakuba Prchlíka za grunth 2 zl. Sou vydány Kateřině a Ance každé po 1 zl.
Letha 1599 za fojta Jana Krejčířového přijato od Jakuba Prchlíkova za g[runt] 1 zl 15 gr.
Letha 1600 za fojta Jana Mackového přijato od Jana Rumple za g[runt] 2 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Mackového přijato od Jana Rumple za grunt 1 zl.
Do statku Jíry Velikého dáno podli odvodu ut s[upr]a všech 7 zl.
Anně dáno na díl její hotových peněz 2 zl.
Kateřině též dáno hotových 2 zl 15 gr.
Letha 1602 za předního konšela fojta Zachariáše Tichého přijato od Jana Rumple za g[runt] 21 gr. Ty sou vydány Kateřině na díl její. A tak ona svou spravedlnost zouplna vyzdvihla.
Letha 1603 za fojta Jana Mackového přijato od Jakuba Prchlíka za grunt 2 zl. Z toho dodáno ostatek dílu Anně 26 gr. A tak díl svůj zouplna vyzdvihla.
Na díl Martinů k obci zkoupených dáno 1 zl 4 gr. Náležeti jim ještě bude 4 zl 2 gr.

Letha 1604 za fojta Jana Mackového přijato od jakuba Prchlíka za grunt 2 zl. Ty sou přijaty k obci petrovské.
Letha 1614 za fojta Tomáše Holého položil Václav Soška za grunt svůj 2 zl. Ty sou přijaty na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Psíka.
Letha 1615 za fojta Jíry Škřivánka položil Václav Soška za grunt posledních peněz těm sirotkům 8 gr. Ty jsou přijaté k ruce panské po sirotcích zběhlých.