Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

23 Sirotci nebožt[íka] Martina Bučka

f 44a

Jest jich dvý, Jan a Johanna.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na Jírovi Bučkovi podle kněh purgkrechtních na každej díl po 32 zl 21 ½ gr, a to takto:
Na gruntě 45 zl 13 gr.
Na vinohradě 20 zl.
Na to j[es]t položeno do letha [15]92 při každým s[va]tým Jiří z gruntu 31 zl 12 gr.
Z toho vydáno Janovi 21 zl 28 ½ gr.
Item Johanně 9 zl 13 ½ gr.
A doplniti se jim dílů jejich má od letha [15]94 při s[vaté]m Jiří toto:
Item Johance, aby ona také 21 zl jako Jan vybrala, k těm
9 zl pořadně bráti má od letha [15]94 12 zl. A když je vyzdvihne, potom spolu s Janem každej rok z gruntu po 2 zl a z vinohradu, jakž ouroda půjde, dobrati jí dílu jejího přijde mimo těch vejš psanejch 21 zl 13 ½ gr ještě 11 zl 3 gr.
Item Janovi též náleží mimo těch 21 zl 28 ½ gr, kteréž, jakž vejš dotčeno, vyzdvihl, ještě 10 zl 23 gr.
f 44b
I poněvadž on více než Johanka hotovejch peněz do letha [15]92 než ona vyzdvihl, povinnen j[es]t dotud nebrati, dokudž Johanna také tak mnoho jako on nevybere. A když ona tak mnoho jako Jan vybere, mají společně z gruntu na každej díl po 2 zl a z vinohradu, jakž ouroda, bráti.

Letha [15]94 Jiřík Bučků položil za grunth svůj Johance sestře své 4 zl.
Téhož letha [15]94 koupil napřed psaný Jiřík Buček od bratra svého Jana, což mu na témž gruntě náleželo 10 zl 23 gr. A tak tu tenž Jan nic více nemá.
Letha [15]95 přijato od Bučka za grunth peněz purgkrecht[ních] 8 zl. Sou vydány Johance na díl její.
Letha [15]96 položil Jíra Bučků za grunth Johaně sestře své, kteréž na díl svůj přijala, 2 zl.
Letha [15]97 položil Jíra Bučků za grunth, kteréž Johanna na díl svůj přijala, 2 zl.
Letha 1598 položil Jíra Bučků za grunt 2 zl. Ty přijala Johanna na díl svůj.
Letha 1600 za fojta Jana Mackova položil Jíra Buček za vinohrad dvojích peněz 4 zl. Ty přijala Johanka na díl svůj.
Letha 1602 za fojta Zachariáše Tichého položil Jíra Buček za vinohrad ostatních peněz 1 zl 8 gr.
A tak ten vinohrad doplacen.