Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

61 S[irotci] n]ebožtíka] Jíry Tuhýho

f 129a

K tomu statku jest sirotků dvé, Martin, Jan a Kateřina mateř jejich třetí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Grunt 8 zaplacený ve 40 zl, placením od letha 1610 po 2 zl.
Na vinohradě v Růžené neb[ožtíka] Krchňavého zaplaceného
20 zl, placením po 3 zl až se předních peněz 40 zl 15 gr s[irotkům] n[ebožtíka] Václava Krchňavého vyplatí.
Též na druhém vinoh[radě] v též hoře zaplaceného posledních peněz 17 zl 15 gr, placením po 5 zl až se přední peníze komuž náleží vyplatí.
Na vinoh[radě] v Svárovejch zaplaceného na posledních penězích 20 zl 15 gr, placením po 5 zl až se přední peníze komuž náleží vyplatí.
Vína jedna bečka letha 1609 utěženého za 13 zl.
Summa statku 111 zl.

Z toho se dluhův zaplatiti má toto:
Balcarovi Súkeníkovi do Strážnice za sukno 2 zl.
Janovi Kvasničkovi za víno 16 gr 6 den.
Pavlovi Krchňavýmu za 3 máse vína 4 gr 2 den.
Simeonovi Blanařovýmu za 7 ½ másu vína 17 gr 2 den.
Martinovi Martinkovému za 4 měř[ice] rži po 13 gr 1 zl
22 gr.
Jeho [Mil]osti Pánu za 2 měřice rži po 13 gr 26 gr.
Bartoloměji Šlechtovi za 2 měř[ice] ječmene po 22 ½ gr
1 zl 15 gr.
Pavlovi, s[irotku] n[ebožtíka] Václava Krchňavého, dluhu
9 zl 15 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Václava Krchňavých za vinoh[rad] zasedělých 1 zl 15 gr.
Sralovi Židu též zasedělých 2 zl 15 gr.
Jirglovi Krejčímu tímž spůsobem 2 zl 15 gr.
Summa dluhův 23 zl 11 gr 2 den.
f 129b
Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhův 87 zl 18 gr
5 den.
To dělíc na 3 díly, přijde na každého po 29 zl 6 gr
1 ½ den.

Kateřina přijala na díl svůj podsedek ve 40 zl. Z toho sobě srazila dílu svého 29 zl 6 gr 1 ½ den, zuostává dopláceti sirotkům 10 zl 23 gr 5 ½ den, placením od letha 1610 po 2 zl.
NB. Což jest od letha 1610 až do letha 1614 od Jíry Škřivánka za grunt položeno, totiž 10 zl 23 gr 5 ½ den, ty všecky peníze do tohoto statku náležejí, jakž o tom při témž statku gruntě, též i při statku Vítka Chmelovýho v počtu 31 zapsáno se nachází. Dluhy tyto zaplaceny.

Ti oba sirotci Martin a Jan i s mateří jejich Kateřinou zemřeli a ten statek připadl na Lukáše Kopýtko po manželce jeho Anně, sestře neboštíka Jíry Tuhého.

Letha 1625 za fojta Jana Velického jakož jest nadepsanému Lukášovi Kopýtkovi jmenovaným nápadem na vinohradě v Svárových na posledních penězích zaplaceného náleželo 20 zl 15 gr, takové peníze prodal jest Martinovi Žilovému, držiteli toho vinohradu, za hotové 2 zl 7 ½ gr.