Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

32 S[irotci] n[ebožtíka] Matěje Miškéřových

f 58a

Jest jedna Anna, ta jest vdaná, a Manda mateř její druhá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jana Svrčka 80 zl.
Na vinohradě v [Z]bavse hoře 70 zl.
Na druhém vinohradě v Dolní hoře 90 zl.
Více na štěpnici 30 zl.
Na roubanici více 4 zl.
Více na půl Plži 15 zl.
Více na louce u Sudoměřic 20 zl.
Více na louce v Orlí 30 zl.
Více druhého půl Plže 15 zl.
Summa všeho statku učiní 354 zl.
Dělíc tu summu na dva díly, dostane se na jeden díl po
177 zl.
Na to jest jim položeno 4 zl 15 gr.

Vydání:
Jan Svrčků ten jest sobě na jmenované[m] statku díl Anny manželky své podle zápisu kněh novejch purgkrechtních 177 zl srazil, v listu 293 napsáno najdeš.
f 58b
Item Manda, mateř těch sirotků, na díl svůj přijala toto:
Item vinohrad v Dolní hoře v 90 zl.
Item více louku v Orlí v 30 zl.
Item půl Plže v 15 zl.
Item peněz hotových přijala 4 zl 15 gr.
Summa všeho, což na díl svůj přijala, 139 zl.
A tak se jí ještě doplniti má dílu jejího od Jana Svrčky
38 zl. Ty jí od letha [15]95 při Vánocích po 4 zl vyplniti má.

Letha [15]96 a [15]95 položil Svrček za grunth Mandě nahoře psané 8 zl.
Letha 1600 za fojta Jana Mackového našlo se z register purg[krechtních] při gruntě 35, že jest položeno od letha 1596 s letem 1600 patery peníze po 4 zl, učiní 20 zl. Ty přijala Manda, mateř s[irotků], na díl svůj.
Letha 1601 za fojta Jana Mackového přijato od Václava Matoušových 10 zl. Ty přijala Manda Miškéřových. A tak jí zouplna doplaceno.