Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

81 S[irotci] n[ebožtíka] Pavla Krchňavém

f 170a

K tomu statku sou sirotci dva, Katařina a Šimek.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na věcích níže psaných těchto:
Čtvrt achtele vinohradu v hoře Svárových zaplacené ve
40 zl.
V Hačkách na Strážnicku kus roli ve 10 zl.
Item kus roli na Sudoměřicku slove Chmelinec za 7 zl.
Item klučovanina nad Plži petrovskýma za 8 zl.
Louka na Hrádečný na Petrovsku za 8 zl.
Item štěpnice na Petrovsku za 15 zl.
Zahrada na Petrovsku zaplacená ve 20 zl.
Krávu jednu za 7 zl.
Plš na Petrovsku za 12 zl.
Jan Velický zůstává do toho statku dlužen 1 zl.
Summa toho statku činí 128 zl.

Z toho statku tito dluhové se zaplatiti mají:
Mojšovi Čechovi zůstal n[ebožtík] dlužen 20 zl.
Paní Klenicové do města Skalice 5 zl 17 gr 1 den.
Panu Janovi Kubějovi do tejž Skalice 6 zl 25 gr 5 den.
Summa všech dluhů činí 32 zl 12 gr 6 den.
f 170b
Srazíce dluhy svrchu psaných z toho statku, tehdy zůstává čistého statku 95 zl 17 gr 1 den.
Dělíc to na dva díly, tehdy přijde na každý díl 47 zl 23 gr 4 den.

Tento statek Jan Tichý jinak Konečný, soused strážnický, i sirotky ut s[upr]a vyručil na ten spůsob, že to všecko jako svej vlastné náležitě a bedlivě opatrovati i tolikéž sirotky [v] všelijakých mravných cnostech cvičiti a vychovati a budoucně kdyby ti sirotci k svému dospělému rozumu a zrostu přišli, jim všecko zase v celosti těmž sirotkům postoupiti a odvésti povinnen byl. Totižto osobami těmito: Janem Velickým, sousedem strážnickým, Mikulášem Surým a Tomášem Rájeckým, oba z dědiny Petrova, S.R.S.a N. Což se stalo za urozeného a statečného rytíře pana Jana Kluga z Ehrenwaldu, ten čas ouředníka panství strážnického, dne 2. Septembris a[nno] 1644.