Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

31 Sirotci nebožtíka Vítka Chmelovýho

f 54a

Jest jich dvý, Martin, Johanka a Barbora macecha jejich třetí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na podsedku Martina Ondroušovýho 40 zl.
Na to jest jim položeno od téhož Martina závdanku 9 zl a ostatek platiti má od letha [15]95 při Vánocích po 3 zl.
Více jim náleží na vinohradě v Horní hoře, kterejž Martin, nadepsaný s[irotek] n[ebožtíka] Vítka, drží 80 zl.
Ten platiti má takto: letha [15]94 má položiti Holomkovi Židu 1 zl a od letha [15]95 témuž Židovi položiti má 13 zl a od letha [15]96 položiti má Holomkovi Židu 13 zl a ostatek od letha [15]97 platiti má pořadně po 5 zl.
Více náleží těm sirot[kům] na Martinovi bratru jejich za krávu 2 zl.
Více jim náleží na vinohradě v Dolní hoře, kterejž Barbora mateř jejich drží, 50 zl.
Roubanici za 10 zl, kterouž ta mateř ujala.
Více jim náleží kráva jedna, kterouž táž mateř ujala, 2 zl.
Více jim náleží na štěpnici, kterouž Johanna sestra jejich ujala, 18 zl.
Více jedna kráva, kterouž táž Johanna ujala, ve 2 zl.
Více jim náleží na louce v Hačkách 15 zl, kteráž jest dána v dluhu Davidovi Židu.
f 54b
Více jim náleží na vinohradě v Dolní hoře, kterejž Kuba Matoušů drží, 77 zl. Ty pokládati má po 6 zl, jakž zápis v knihách horenských strážnických o tom položeno najdeš.

Letha [15]95 přijato od Víta jinak Martina Ondroušových za krunt peněz 3 zl.
Z toho dáno Mojžíšovi synu Danielovému ostatní dluhu jeho, což je[mu] nebož[tík] otec jejich dlužen byl, 1 zl 19 ½ gr.
Mackovi dáno na dluh za žito 1 zl 10 gr.
Letha [15]95 položil Martin Chmel za vinohrad v Horní hoře
25 zl.
Ty sou dány Šerému Židu za dluh n[ebožtíka] otce jeho do Strážnice.
Letha [15]96 přijato od Ondrouše za grunth 3 zl. Ty sou dány Holomkovi Židu.
Téhož letha [15]96 přijato od Martina za vinohrad peněz 11 zl. Ty se vydaly na dluh napřed položený Abrahamovi Holomkovi.
Téhož letha položil Martin za vinohrad Holomkovi Židu
13 zl. A tak Holomek tu více nic nemá.
Letha [15]97 přijato od Ondrouše za grunth peněz purgkrechtních 3 zl. Z toho dáno ostatního dluhu Matějovi Vaculovému 20 gr.

A Skyvovi Židu dáno též 2 zl 10 gr a ještě je[mu] dodati má 2 zl 6 gr.
Leta 1598 přijato od Ondrouše za grunt 3 zl. Z toho dáno Skyvovi Židu ostatek dluhu 2 zl 6 gr a Mikulášovi Okáňovi a Martinovi 24 gr.
f 55a
Téhož letha ut s[upr]a našlo se, že Kuba Matoušků vyplnil za vinohrad v Dolní hoře, jakž to z register horenských výpis přinesl, po letech 9 zl. Ty přijala od něho Johanna na díl svůj.
Letha 1600 za fojta Jana Mackového Mikuláš Okáň prodal Martinovi Ondrušovi, což na díl manželky jeho Johanky je[mu] náleželo, 19 zl za hotových 5 zl.
Letha 1610 za fojta Matěje Pavlíkova přijato od Jíry Škřivánka za grunt 2 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Masařového přijato od Jíry Škřivánka za g[runt] 2 zl.
Letha 1612 a 1613 za fojta Václava Matoušového přijato od Jíry Škřivánka dvoje peníze 4 zl.
Letha 1614 za fojta Thomáše Holého přijato od Jíry Škřivánka za grunt 2 zl 23 gr 5 ½ den.

NB. Těch všech 10 zl 23 gr 5 ½ den od letha 1610 až do letha 1614 za grunt položených jsou přehlídnutím k tomuto statku připsány, nebo náležejí všecky do s[tatku] n[ebožtíka] Jíry Tuhýho.