Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

7 Sirotci nebož[tíka] Matouše Fojta staré[ho]

f 15a

Jest jich ještě kromě Tomáše a Jana, též Kateřiny sestry jejich, kteří díly své vyzdvihli, štvero, Pavel, Daniel, Jíra, Anna a Alžběta mateř jejich pátá.
Mají své spravedlnosti všeckný 199 zl 22 gr 6 den.
Však rozdílně jedna každá osoba mimo to, což prve vzali, toto:
Alžběta mateř jejich 6 zl 2 gr 1 halíř.
Anna 42 zl 5 gr 1 víd.
Pavel 61 zl 20 gr 1 víd.
Daniel 54 zl 20 gr 1 víd.
Jíra 35 zl 13 gr 1 víd.
Na to mají hotovejch při právě od letha [15]92 14 zl 28 gr
½ den.
A na Tomášovi, starého Fojta synu, peněz převzatejch z jejich spravedlnosti 5 zl.
Týž na tom Tomšovi, bratru těch si[rotků], za vinohrad jemu prodanej dopláceti má 18 zl 9 gr 6 den 1 v.
Item ze tří čtvrtí roli Jiříka Šmoladova otčíma jejich
161 zl 15 gr. Ty má od letha [15]93 při s[va]tém Jiří pokládati pořadně po 10 zl.
f 15b
Letha 1593 přijato od Jiříka Šmoladovýho na právo dvojí peníze purgkrechtní 20 zl.
Z toho dáno Danielovi 11 zl, Jírovi dáno 3 zl, Alžbětě, mateři těch si[rotků] dáno 6 zl. A tak svůj díl táž Alžběta vyzdvihla.
Letha [15]94 položil Jiřík Šmoladů za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] 20 zl.
Letha [15]94 položil Tomáš napřed psaný zadrželejch peněz 5 zl.
Téhož letha [15]94 položil za vinohrad Tomáš napřed psaný 5 zl.
Z toho vydáno Danielovi na díl jeho 15 zl 6 gr, Ance též dáno na díl její 5 zl 3 gr.
Letha 1594 vydáno Ance na díl její 5 zl a Pavlovi zanecháno v truhlici 4 zl 24 gr.
Letha [15]95 přijato od Jíyry Šmoladovýho za grunth peněz purgkrechtních 10 zl.
Téhož letha přijato od Tomáše za vinohrad 10 zl.
Z toho dáno na díl Danielovi 5 zl, více dáno Danielovi na díl jeho 4 zl 10 gr, Jírovi též dáno na díl jeho 4 zl 10 gr, Anně dáno na díl její 4 zl 10 gr.
Letha [15]96 přijato od Jíry Šmoladovýho za grunth 10 zl.
Téhož letha přijato od Tomáše ostatních peněz za vinohrad
3 zl 9 gr 6 den 1 v.
Z toho dáno Anně na díl její 3 zl, Jírovi dáno na díl jeho též 4 zl 9 gr 6 den 1 v

f 16a
a Danielovi též dáno na díl jeho 6 zl.
Letha [15]97 přijato od Jíry Šmoladového za grunth 10 zl.
Z toho dáno Pavlovi na díl jeho 10 zl 24 gr, Jiříkovi dáno 2 zl, Danielovi též dáno 2 zl, Anně na díl její dáno 2 zl.
Letha 1598 přijato z gruntu Jíry Šmolady 10 zl.
Z toho dáno Anně na díl její 3 zl, Danielovi dáno též 3 zl, Jírovi též dáno na díl jeho 4 zl.
Letha [15]99 za fojta Jana Krejčířového přijato od Jíry Šmolady za grunt 10 zl.
Z toho dáno Danielovi na díl jeho 5 zl, též dáno Anně na díl její 5 zl.
Letha 1600 za fojta Jana Mackového přijato od Jana Vašinového za grunt 10 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Mackového přijato od Jana Vašinového za grunt 5 zl.
Z toho dáno Anně na díl její 3 zl, Jírovi dáno na díl jeho
2 zl.

Těmto nápadníkům každýmu od leta 1602 dodati se má:
Anně do Bobalova 11 zl 22 gr.
Danielovi do Strážnice 3 zl 14 gr.
Jírovi do Strážnice 15 zl 23 gr.
Pavlovi 50 zl 26 gr.

Letha 1602 za fojta Zachariáše Tichého přijato od Jana Vašinového za grunt 5 zl.
Z toho dáno Pavlovi na díl jeho 13 zl, Jírovi Petrovskýmu do Strážnice, které přijala Anna manželka jeho, 2 zl.
Letha 1603 za fojta Jana Mackového přijato od Jana Vašinového za grunt 10 zl. Ty sou vydány Pavlovi na díl jeho.
f 16b
Více přijato od Jana Vašinového za g[runt] 3 zl 14 gr.
Ty přijal Daniel na díl svůj. A tak svou spravedlnost zouplna docela vyzdvihl.
Letha 1604 za fojta Jana Mackového přijato od Jana Vašinového za grunt 7 zl.
Z toho dáno Anně Petrovské z Strážnice na díl jim 3 ½ zl, Pavlovi též dáno na díl jeho 3 ½ zl.
Leta 1610 za fojta Matěje Pavlíkova pan Jiřík Obšic položil 4 zl. Ty přijal Šimon Peciválů do Bobalova.
Leta Páně 1615 za fojta Jury Škřivánka přijato od pana Jiříka Mostovského trojích peněz za grunt 30 zl.
Z toho přijal Šimon Peciválů na Bobalov 20 zl, Ambrož Bednář na díl Anny manželky své 10 zl.
Leta 1616 za fojta Jana Masařového od pana Ladislava Hleděnohorského přijato za grunt 10 zl.
Z toho vydáno Ambrožovi Bednáři ostatních na díl Anny manželky své do Strážnice 3 zl 23 gr. A tak díl svůj Ambrož všecken vyzdvihl.

Na s[irotky] n[ebožtíka] Šmolady zanecháno z peněz těch
6 zl 7 gr.
NB. Vyhledalo se, že Šimon Peciválů přebral mimo díl svůj peněz 12 zl 8 gr. Ty má zase navrátiti a na zámku odvésti.
Těch 6 zl 7 gr vydáno Kuně, manželce Pavla Tučka nápadnici.