Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

63 Sta[tek] n[ebožtíka] Mathouše Surýho

f 135a

K tomu statku jest sirotek 1, Zuzanna a Zuzanna mateř její druhá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Grunt 44 ze čtvrtí roli, se 3 koňmi, s vozem, pluhem i s obilím osetým, s krávou 1 a s dobytkem svinským zaplacenej za 40 zl.
Na vinohradě v hoře Svárové vyplacených 13 zl, placením podle ourody po 3 zl až se předních peněz 27 zl na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Nováka vyplatí.
Štěpnice Jurkovská zaplacená ve 30 zl.
V statku neb[ožtíka] Matěje Krchňavého dílu Zuzanny manželky jeho po bratřích zemřelých nedobraného 6 zl 5 gr 6 den.
V statku neb[ožky] Kateřiny Krchňavé tejž Zuzanně poručených i dílu nedobraného 24 zl 7 ½ gr.
Více v témž statku tejž Zuzanně dílu po Janovi, bratru jejím zemřelém, i z poručených jemu náleží 3 zl 19 ½ gr.
Summa všeho statku 117 zl 2 gr 6 den.
Dělíc tou summu na 2 díly, přijde na 1 díl po 58 zl 16 gr
3 den.

Zuzanna vdova podle poručenství nebožštíka manžela jejího ujala grunt ze čtvrtí roli a s jiným všelikým svrchu psaným poručenstvím v summě 40 zl. A tak jí zůstává dodati na doplnění dílu jejího 18 zl 16 gr 3 den.

Zuzanně sirotku podle poručenství neb[ožtíka] otce jejího zanechává se na díl její štěpnice Jurkovská ve 30 zl. A tak zůstává se jí dodati na doplnění dílu jejího 28 zl 16 gr
3 den.
Z toho dílu Zuzanny sirotka podli poručenství neb[ožtíka] otce jejího má se zaplatiti strejcům jejím Pavlovi a Mikulášovi každému po 5 zl, učiní 10 zl.
f 135b
Více Zuzanně sirotku náleží kráva 1, kteráž zůstává při Zuzanně mateři její. Má takovou krávu do zrostu dcery své dochovati a potom vydati.

Příjem a vydání:
Letha 1614 za fojta Thomáše Holého z statku neb[ožtíka] Matěje Krchňavého dílu Zuzanninýho nedobraného přijato ostatek, totiž 6 zl 5 gr 6 den.
Z statku neb[ožky] Kateřiny Krchňavé přijato 4 zl 5 gr
6 ½ den.
Ty oboje peníze těch 10 zl 11 gr 5 ½ den přijala Zuzanna mateř na díl svůj.

Leta 1616 za fojta Jana Masařového z statku n[ebožky] Kateřiny Krchňavé přijato za rok 1615 a 1616 12 zl 15 gr.
Z toho dáno Zuzanně vdově na díl její 5 zl 15 gr.
Letha 1623 za fojta Pavla Krchňavého z statku Kateřiny Krchňavé přijato peněz 2 zl. Ty jsou vydány Zuzanně na díl její.
Zůstává se jí ještě dodati 18 gr 4 ½ den a tak bude svůj díl míti zouplna [zaplacený].