Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

54 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Vašiny

f 119a

K tomu statku jest sirotkou 3, Jíra, Pavel a Kateřina.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Půl achtele vinohradu v Dolní hoře zaplacený, prodaný Jírovi Kopcovi za 20 zl. Závdanku dáti má z užitku 4 zl a platiti každého roku podle ourody po 3 zl. Rukojmě Jíra Tuhých, Martin Hlaváček S.R.S.A N.
Summa statku 50 zl.

Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Matoušovi Ostřešovskému za obilé 12 zl.
Šalomounovi Soplivýmu Židu dluhu 7 zl 14 gr.
Summa dluhův 19 zl 14 gr.
Zůstává čistého statku 30 zl 16 gr.
To dělíc na 3 díly, přijde každému po 10 zl 5 gr 2 den.

Příjem a vydání:
Letha 1607 za fojta Tomáše Smrhového přijato od Jíry Kopce závdanku za vinohrad v Dolní hoře 4 zl. Ty jsou vydány Matyášovi Ostřešovskýmu na dluh jeho.
Letha 1608 za fojta Tomka Smrhového přijato [od] Jíry Kopce za Dolní horu 1 zl 15 gr. Ty přijal Šalomoun Soplivý.
Letha 1609 za fojta Tomka Smrhového přijato od Jíry Kopce za vinohrad 2 zl. Přijal je Šalomoun Soplivý.
Letha 1611 za fojta Jana Masařovýho přijato od Jíry Kopce za vinohrad 3 zl. Dány sou Šalomounovi Soplivýmu na dluh jeho. Zůstává se jemu doplatiti na týž dluh ještě 29 gr.
f 119b
Letha 1612 za fojta Václava Matouškova přijato od Jíry Kopce za vinohrad v Dolní hoře 29 gr. Ty přijal Šalomún Soplivý. A tak je[mu] dluh doplacen.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Jíry Kopce za Dolní horu 3 zl.
NB. Jakož náleželo Pavlovi dílu jeho otcovského 10 zl 5 gr 2 den, ta spravedlnost jakožto po zběhlým jest k ruce panské obrácena. Act[um] ut s[upr]a.
Letha 1614 za fojta Thomáše Holých od Jíry Kopce za vinohrad v Dolní hoře přijato 3 zl. Ty sou dány Mathyášovi Ostřešovskýmu na dluh jeho.
Leta Páně 1615 za fojta Jíry Škřivánka Jíra Kopců položil za vinohrad svůj v Dolní hoře peněz ročních 3 zl. Z toho dáno Matyášovi Ostřešovskému na dluh posledních peněz, čím mu dluh doplacen 2 zl a k ruce JM Pána přijato z tych peněz 1 zl.
Leta 1616 za fojta Jana Masařového Jíra Kopců položil za vinohrad v hoře Dolní peněz ročních 1 zl 15 gr. Ty sou přijaté k ruce JM Páně.

Letha 1617 za fojta Pavla Krchňavého od Jíry Kopce přijato za vinohrad v Dolní hoře 3 zl.
Letha 1618 za fojta Pavla Krchňavého od Jíry Kopce přijato za vinohrad v Dolní hoře anebo od Jíry Calába na místě jeho
2 zl. Ty jsou obrácené k ruce JM Páně.