Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

3 Sirotci nebožtíka Jakuba Vlacha

f 5a

Jest jeden Martin a Margeta mateř jeho druhá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na oba díly z gruntu pana Václava Pucharta 56 zl.
Na to j[es]t jim do letha [15]92 položeno 34 zl a ostatek 22 zl ty má Václav Petrášů, držitel téhož gruntu, od letha [15]93 při Vánocích pořadně po 4 zl pokládati.
Z toho vydáno Margetě, mateři toho sirotka, 14 zl.
A v tom j[es]t umřela, spravedlnost po ní zůstalá na Martina syna jejího připadla.
A tak těch 20 zl vyšlejch mimo těch 14 zl, kteréž mateř jeho vyvzala, při právě Martinovi sirotku zůstává.
Z toho dáno od spravování novejch rejster 9 gr 5 den.

Letha [15]93 Václav Petrášů položil za grunth svůj 3 zl.
Letha [15]94 položil Václav Petrášů za grunth peněz purgkrechtních 5 zl. Z toho dáno od vkladu [do] novejch rejster Václavovi Letovskému 16 gr.
Martinovi napřed psanému odvedeno na vyšlou spravedlnost
8 zl 3 ½ gr.
Kteráž náležela Janovi, si[rotku] nebo[žtíka] Šimka Janíkových, sirotku zběhlému. Ty jak se jemu pokládati mají, při tych sirotcích napsáno najdeš.
f 5b
Více témuž sirotku odvedeno na vyšlou spravedlnost 11 zl
16 gr 5 ½ den, kteráž náležela sirotku nebož[tíka] Matěje Zákoníka Václavovi zběhlému. Ty jak se pokládati mají, o tom při tych sirotcích napsáno najdeš.

Letha [15]95 přijato od Václava Petrášovýho za grunth na místě Pucharta 4 zl. Ty sou vydány s[irotku] napřed psanému na díl jeho.
Letha [15]96 přijato od Václava Petráše za grunth 4 zl.
Dáno letha [15]96 Martinovi na díl peněz hotovejch 11 zl 14 gr.
Letha [15]97 přijato od Václava Petráše za grunth 4 zl. Ty sou vydány Martinovi na díl jeho.
Téhož letha dáno je[mu] z peněz sirotčích n[ebožtíka] Šimka Janíkovýho po zběhlejch podle odvodu témuž Martinovi 8 zl.
Letha 1598 přijato z gruntu Václava Petráše peněz ročních ostatních 2 zl.
Více přijato z statku n[ebožtíka] Matěje Zákoníka podli odvodu po s[irotku] zběhlým 1 zl 15 gr.
Z toho vydáno Martinovi na díl 3 zl 15 gr.

Letha 1600 za fojta Jana Mackového přijato z statku n[ebožtíka] Matěje Zákoníkova podli odvodu po s[irotcích] zběhlých 3 zl.
Z statku n[ebožtíka] Matěje Zákoníkova přijato po sirotcí[ch] zběhlý[ch] podle odvodu 5 zl. Ty sou vydány Martinovi na díl jeho.
f 6a
Letha 1603 za fojta Jana Mackového přijato z statku n[ebožtíka] Václava Zákoníka podli odvodu po s[irotcích] zběhlých 2 zl.
A tak spravedlnost svou zouplna a docela vyzdvihl.