Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

73 S[irotci] n[ebožtíka] Jakuba Prchlíka

f 152a

K tomu statku jsou sirotci 4, Kateřina, Anna, Zuzanna a Mikuláš.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 24 v Bobalově nápadu po n[ebožtíku] Janovi Prchlíkovi 14 zl 10 gr.
Dělíc to na 4 díly, dostane se každému po 3 zl 17 gr
3 ½ den.

Příjem a vydání:
Letha 1617 od Martina Valenty peněz položených přijato
2 zl. Ty jsou vydány Kateřině, Anně, Zuzanně a Mikulášovi, aby se jimi rozdělili.
Našlo se v rejstřích ut s[upr]a bobalovských, že jest těm sirotkům vydáno letha 1625 4 zl.