Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

8 Sirotky nebož[tíka] Jana Skokových

f 18a

Jest štvero, Jan, Václav, Zuzana, Dorota a Anna mateř jejich pátá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jíry Surejch podle zápisu kněh purgkrechtních 57 zl 15 gr.
Více jim všem náleží na vinohradě v Růžené hoře, kterej Jan Bednář z Strážnice drží, 18 zl. A ty mají jíti po 3 zl, když Krchňák, což jemu náleží podle register horenských, vyzdvihne.
A zvláště mají na vinohradě v Zbavse hoře 20 zl. Na to se mají, v jistotě jestli více neb méně, doptati.
Týž Václavovi a Janovi náleží jim dvěma, co jim Vaněk Skoků strejc jejich dal, 2 zl, jakž zápis Jíry Surý[ch] v knihách purgkrechtních zapsáno.

Letha [15]94 položil Jíra Churých za grunth peněz purgkrechtních s[irotkům] napřed psaným 2 zl 15 gr. Ty sou vydány mateři Anně nadepsaný.
Téhož letha [15]94 Jan Bednář koupil od Matěje Krchňavýho peněz, což jemu na tom vinohradě jeho náleželo, 6 ½ zl a dal jemu Matějovi hotovejch peněz 3 zl. A tak ten Krchňavý tu nic více nemá.
f 18b
Sirotkům napřed psaným jest odvedeno místo hotové summy spravedlnosti, kteráž Kateřině sirotku nebo[žtíka] Jana Vančule náležela, 18 zl 18 gr 2 den.
Více těm sirotkům odvedeno na vyšlou summu 8 zl, kteréž náležely Mikulášovi, sirotku nebo[žtíka] Martina Bazalky. Ty oboje peníze jak jim jíti mají, při dotčených sirotcích o tom napsáno najdeš.
Letha [15]95 přijato od Jíry Surejch za grunth peněz purgkrechtních 4 zl. Z toho dáno Ance na díl její všech 4 zl.
Letha [15]96 přijato od Jíry Surejch za grunth 4 zl. Ty sou dány Janovi na díl jeho.
Letha [15]97 přijato od Jíry Surejch za grunth 4 zl. Z toho dáno Anně mateři na díl její 2 zl.
Letha 1598 přijato z gruntu Jíry Surýho 3 zl. Ty přijala od Mikuláše Rybáře za vinohrad v Růžené na místě Jana Bednáře
3 zl.
Letha [15]99 za fojta Jana Krejčířového přijato od Jíry Surýho za grunt 4 zl.
Též přijato od Mikuláše Rybáře za vinohrad 3 zl.
Ty sou vydané Anně, mateři těch s[irotků], na díl její které přijal Jan muž její, totiž ty 3 zl.
Dorotě dáno od učení švadlenství a na šaty 2 zl.
Letha 1600 za fojta Jana Mackového přijato od Jana Surých za grunt 4 zl.
Též přijato od Mikuláše Rybáře za vinohrad 3 zl.

Letha 1601 za fojta Jana Mackového přijato od Jana Surýho za grunt 2 zl.
Letha 1602 za fojta Zachariáše Tichého přijato od Jana Surého za grunt 1 zl. Ten jest vydán Anně mateři na díl její.
f 19a
Letha 1603 za fojta Jana Mackového přijato od Jana Surého za grunt 7 zl. Z toho dáno Anně mateři na díl její 2 zl.
Letha 1604 za fojta Jana Mackového přijato od Martina Bílého za g[runt] 4 zl. Z toho dáno Zuzaně na kožich 3 zl.
Od Mikuláše Rybáře přijato za vinohrad 9 zl. Ty jest prodal Jan Vlach, muž Annin. A tak ona svou spravedlnost zouplna vyzdvihla.
Letha 1608 za fojta Tomka Smrhova přijato od Martina Bílého za grunt 1 zl.
Letha 1609 za fojta Tomka Smrhového přijato od Martina Bílého za grunt 1 zl.
Zuzaně dáno na díl její 2 zl.
Letha 1610 za fojta Matěje Pavlíkového přijato od Martina Bílého za grunt 2 zl. Ty přijala Zuzana na díl svůj.
Přijato z důchodův panských na dluh Jeho [Mil]osti Páně
6 zl. Ty přijal muž Zuzanin a dáno jemu za ten dluh obilí.
Letha 1611 za fojta Jana Masařového přijato od Martina Bílého za grunt 2 zl. Ty přijala Zuzanna na díl svůj.
Letha 1612 za fojta Václava Matoušového přijato od Martina Bílýho za grunt 2 zl. Ty přijala Zuzanna nápadu na díl Václavů.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Martina Bílýho za grunt 2 zl. Ty přijala Zuzanna na díl svůj.
NB. Jakož náleželo Janovi dílu jeho otcovského i po Václavovi, bratru jeho zemřelým, 25 zl 14 gr, ta spravedlnost jakožto po zběhlým jest k ruce panské obrácena. Z níž jest sraženo, co na dluhu za Jeho [Mil]ost Pánem bylo 18 zl, ostatek po letech jíti má. Act[um] ut s[upr]a.
Letha 1614 za fojta Thomáše Holých přijato od Martina Bílých za grunt 2 zl. Ty sou vzaty k ruce Jeho [Mil]osti Páně po sirotku zběhlým.
f 19b
Leta 1615 za fojta Jíry Škřivánka přijato od Martina Bílých za gr[unt] 2 zl.
Leta 1616 za fojta Jana Masařového přijato od Martina Bílých 2 zl.
Leta 1617 za fojta Pavla Krchňavého od Martina Bílých přijato 2 zl.
Letha 1618 za fojta Pavla Krchňavého od Martina Bílých přijato 2 zl.
Jakož jest těchto sirotků peněz na dluze za JM Pánem 4 zl zůstávalo, ty sou k ruce JM Páně po Janovi sirotku zběhlém přijaté.