Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

60 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Surého

f 127a

K tomu statku jsou dva sirotci, Pavel, Mikuláš a Kuna mateř jejich třetí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
V statku n[ebožtíka] Jíry Surýho dědka jejich nápadu otcovského náleží jim 46 zl 27 gr.
Na gruntě 17 Martina Bílého posledních peněz náleží 18 zl, placením po 2 zl, až sirotci Jana Skokového svou spravedlnost vyzdvihnou.
Vinohrad novosad nad Růženú zaplacený za 10 zl.
Na vinohradě v Veselej zaplaceno 6 zl.
Summa statku 80 zl 27 gr.
Dělíc tu summu na tři díly, přijde na každého po 26 zl 29 gr.

Kuna mateř přijala na svůj díl vinohrad novosad nad Růženú a na Veselej, co zaplacené jest, v summě 16 zl. Zůstává se jí dodati 10 zl 29 gr. Ty se jí ukazují na gruntě Martina Bílého. A tak díl svuoj zouplna přijala.