Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

75 Statek n[ebožtíka] Václava Hluckýho

f 157a

Nezůstalo po něm žádných sirotkův ani nápadníkův.
Vyhledalo se po něm statku toto:
Půl achtele vinoh[radu] v hoře Tmici zaplacený za 30 zl. Ten jest prodán Jakubovi Polákovi v Petrově za tu summu 30 zl. Závdanku dal 2 zl a platiti jej má podle ourody po 2 zl.
Na štěpnici slove v Horních zaplaceného 4 zl. Ta jest prodána Pavlovi Ocasovýmu v Starým městě Strážnici bez závdanku, platiti ji má po 1 zl.
Čtvrt achtele vinoh[radu] v hoře slove Zbavsa hoře, pustý od mnoha leth.
Summa všeho statku činí 34 zl.

Z toho statku tito dluhové se zaplatiti mají:
Obci petrovské peněz půjčených 4 zl.
Za obilí Jeho [Mil]osti Pánu 3 zl 18 gr.
Poručil na kostel petrovský, aby z statku jeho vydáno bylo 5 zl.
Na zbor petrovský, aby z statku jeho dáno bylo 5 zl.
Markovi Charvátovi do Mokrého Háje dluhu za obilí zaplatiti zůstává 6 zl.
Summa všech dluhův činí 23 zl 18 gr.
Zůstává čistého statku po zaplacení dluhův 10 zl 12 gr.

Příjem a vydání:
Od Jakuba Poláka závdanku za vinoh[rad] přijato 2 zl. Ty přijal fojt a starší petrovští na dluh.
Letha 1626 za fojta Jana Velického od Jana Kopřivnického na místě Jakuba Poláka za vinoh]rad] ve Tmici přijato 2 zl. Ty sou odvedené obci petrovské na dluh jim povinný.