Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Registrum

pro snadnější vyhledání
v těchto rejstřích petrovských s[irotčích]
spravedlností sirotčích
od letha Páně 1593

Si[rotci ne[božtíka] List

1 Tomáše Miškéřových ............................ 1
2 Václava Ratejského ............................ 4
3 Jakuba Vlacha ................................. 5
4 Matěje Zákoníkova ............................. 7
5 Jana Vančule .................................. 10
6 Vavřince Prchlíka ............................. 12
7 Matouše fojta starého ......................... 15
8 Jana Skokových ................................ 18
9 Martina Doubravy .............................. 20
10 Vaňka Smrhy ................................... 22
11 Staňka Bartoňového ............................ 23
12 Vávry Vojny ................................... 24
13 Ondry Psíka ................................... 25
14 Vaňka Němčanského ............................. 26
15 Matěje Poláchového ............................ 29
16 Martina Machale ............................... 31
17 Jana Slovákových .............................. 32
18 Šťastného ..................................... 35
19 Jíry Velkého .................................. 38
20 Bartoše Masihovejch ........................... 39
21 Jíry Zákoníka ................................. 40
22 Jiříka Škrabala ............................... 43
23 Martina Bučka ................................. 44
24 Martina Curika ................................ 46
25 Šimka Janíkova ................................ 47
26 Matěje Bolehradskýho .......................... 49
27 Ondry Hamrle .................................. 50
28 Pavla Malýho .................................. 51
29 Martina Bazalky ............................... 52
30 Maruše Němcova ................................ 53
31 Vítka Chmele .................................. 54
32 Matěje Miškéřových ............................ 58
33 Kašpara Hrušky ................................ 61
34 Jana Malihy ................................... 64
35 Jana Chandořila ............................... 68
36 Martina Mika .................................. 71
37 Tobiáše Mlynáře ............................... 72
38 Matyáše Bartoňových ........................... 76
39 Jana Cvrčkova ................................. 80
40 Martina Vančule ............................... 82
41 Lukáše Krejčířového ........................... 83
42 Matěje Krchňavého ............................. 88
43 Mikuláše Ryšavých jináč Miškeřového ........... 92
44 Ondry Brychtového ............................. 96
45 Vávry Mokrýho ................................. 100
46 Matěje Pajtoka ................................ 102
47 Tomáše Petrového .............................. 105

48 Jana Martinkového ............................. 107
49 Jíry Charabce ................................. 114
50 Kateřiny Krchňavé ............................. 112
51 Jana Krejčířového ............................. 114
52 Urbana Valača ................................. 116
53 Václava Krchňavého ............................ 117
54 Jana Vašiny ................................... 119
55 Matouše Krejčířového .......................... 120
56 Jíry Bučka .................................... 121
57 Jíry Surýho ................................... 122
58 Jana Ledabednáře .............................. 123
59 Jíry Černýho .................................. 125
60 Jana Surého ................................... 127
61 Jíry Tuhého ................................... 129
62 Burjana Lacinovskýho .......................... 132
63 Mathouše Surýho ............................... 135
64 Matěje Vančule ................................ 137
65 Jana Krutýho .................................. 139
66 Thomáše Smrhového ............................. 141
67 Jakuba Košového ............................... 144
68 Blažka Kopřivnického .......................... 145
69 Jíra Mackových ................................ 146
70 Jana Maděrka .................................. 148
71 Mikuláše Škrabala ............................. 150
72 Martina Prchlíka .............................. 151
73 Jakuba Prchlíka ............................... 152
74 Martina Martinkových a nápadníci po něm ....... 153
75 Václava Hluckého .............................. 157
76 Pavla Konečného mlynáře ....................... 159
77 Jury Škřivánka ................................ 163
78 Jana Konečného ................................ 165
79 Kašpara Krutého ............................... 166
80 Martina Bílého ................................ 167
81 Pavla Krchňavém ............................... 170
82 Jana Sedlářa .................................. 171
83 Katařiny a Šimka Krchňavého ................... 172