Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

40 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Vančule

f 82a

Jest k tomu sirotků dvý, Pavel, Jan a Margeta mateř jejich třetí.
Našlo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě Václava Hlučínskýho posledních 16 zl.
Na vinohradě Matěje Vančule v Horní hoře 13 ½ zl 2 gr.
Na vinohradě v Svárově vyplatceného 9 zl.
Summa, což se jim statku našlo, učiní 38 zl 17 gr.
To dělíc na tři díly, dostane se každému na jeho díl po
12 zl 25 gr 4 ½ den.

Ten vinohrad v Horní hoře prodala vdova, pozůstalá po n[ebožtíku] Martinovi Vančulovi, Bršovi Hanákovi z Starého Města za summu 30 zl, platiti jej má počna letha 1615 při Vánocích podle ourody po 2 zl.
Ten vinohrad nenáležel Martinovi Vančulovi, nežli Matějovi bratru jeho, za kterýž měl platiti týž Matěj s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Chandořila, jakž o tom při témž statku n[ebožtíka] Jana Chandořila doloženo jest.