Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

45 S[irotci] n[ebožtíka] Vávry Mokrého

f 100a

K tomu statku jest jeden sirotek Jan a Kateřina mateř jeho druhá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě 9 Matěje Vrbeckého summy 25 zl.
Na to závdanku přijato 4 zl.
Z toho dáno Kateřině mateři na díl její 1 zl. Zůstává se jí dodati ještě dílu její[ho] 11 zl 15 gr.
Janovi sirotku, neb on nic nevzal, 12 zl 15 gr.
Na to jest dluhu za ouřadem 3 zl.

Letha 1601 za fojta Jana Mackového Tomáš Petrových, manžel Kateřiny nahoře psané, prodal (další text chybí).