Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

38 S[irotci] n[ebožtíka] Matyáše Bartoňovýho

f 76a

Jest jich čtvero, Jan, Pavel, Václav, Zuzanna a Kateřina mateř jejich pátá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na níže psaných osobách toto:
Na podsedku Jana Maškových a dvú rúbanicích, též i na 2 vinohradech, jeden v novosadu a druhý v Růženej hoře, tolikéž za dobytek i včely i na jiném hospodářství summy 170 zl.
Na to se dluhu nachází 23 zl 8 gr.
Sejmouc takové dluhy, zůstává čistého statku 146 zl 22 gr.

A obzvláštně nachází se dluhu povinného na kostel 1 ½ zl.
Kači Mžikové též dluhu náležité[ho] 1 zl.
A tak sejmouc všecky dluhy, zůstává čistého statku 144 zl
7 gr.
Dělíc tu summu na 5 dílů, dostane se na 1 každý díl 28 zl 25 gr 1 ½ den.

Leta [15]97 položil závdanku 23 zl 8 gr. Ty jsou vydány za dluh nahoře psaný osobám těmto:
Item Holomkovi Židu do Strážnice 19 zl.
Pavlovi Mackovému 2 zl.
Šmoladovi za dluh 2 zl 8 gr.
A tak mají zaplatceno.
f 76b
Téhož letha [15]97 přijato ročních peněz od Jana Maško[va]
8 zl. Z toho dáno Kači Mžikové za dluh 1 zl a na kostel petrovský 1 ½ zl.
Téhož leta [15]97 srazila sobě matka těch si[rotků] díl svůj 28 zl 25 gr 1 ½ den. A tak tu více nic nemá.
Item Zuzaně dáno na díl její na kožich 2 zl.
Letha 1598 přijato od Jana Maškova za grunt do truhlice sirotčí 8 zl. Z toho dáno Zuzaně na díl její k svadbě 4 zl.
Letha 1599 za fojta Jana Krejčířového přijato od Jana Maškova za grunt 6 zl. Z toho dáno Zuzaně na díl její 3 zl.
Letha 1600 za fojta Jana Mackova přijato od Jana Maškova za grunt 4 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Mackova přijato od Jana Maškového za grunt 4 zl.
Letha 1602 za fojta Zachariáše Tichého přijato od Jana Maškového za grunt 2 zl.
Zuzaně na díl její dáno z hotových peněz 4 zl.
Pavlovi dáno na díl jeo, když nemocen byl, 2 zl.
Letha 1603 za předního fojta Jana Mackového přijato od Jana Maškového za g[runt] 8 zl.
Zuzaně dáno na díl její 2 zl.
Pavlovi též dáno na jeho díl 2 zl.

Letha 1604 za fojta Jana Mackového přijato od Jana Maškového za g[runt] 8 zl.
Zuzaně dáno na díl její 3 zl.
Pavlovi dáno na díl jeho 4 zl.
Letha 1607 za fojta Thomáše Smrhového přijato z statku neb[ožtíka] Jana Maškova na doplacení vinohradu 2 zl. Ten 1 zl jest dán Zuzaně na díl její a druhý na sirotka do truhlice sirotčí vložen.
Letha 1608 za fojta Tomáše Smrhova přijato z důchodův na dluh Jeho [Mil]osti Pána 9 zl. Ty přijal manžel Zuzanin na díl její.
f 77a
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a přijato od Vojtka Chmelaře za grunt 2 zl.
Z toho dáno Zuzaně na díl její 1 zl, dluhu dáno Kači Mžikové, které přijal Tomáš Smrhů, dluhu dáno 1 zl.
Na kostel petrovský též dluhu dáno 1 zl 15 gr.
Pavel Surý na díl Zuzanny manželky své ujal roubanici u Černého jezera ve 7 zl.
NB. Martinovi Bílých prodána roubanice těchto sirotků u Plesníkové hrázi za 4 zl, platiti [má] od letha 1608 po 1 zl.
Václavovi Matoušovýmu prodán vinohrad ve Tmici těchto sirotků za 30 zl, platiti má podle ourody od leta 1609 po 2 zl podle ourody.
Jírovi Klobřovi prodán novosad nad Růžennou těchto sirotků za 20 zl, platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl podle ourody.
Letha 1608 za fojta Tomka Smrhového přijato od Martina Bílých za roubanici 1 zl.
Letha 1609 za fojta Tomka Smrhového přijato od Martina Burjana, Vojtka Chmelaře místo jeho 2 zl.
Od Václava Matoušového přijato za Tmici lonský 1 zl a letoší 2 zl, učiní 3 zl. Ty přijal muž Zuzanin na díl její.
Letha 1610 za fojta Matěje Pavlíkova přijato od Martina Burjanova za grunt 2 zl. Z toho dáno Zuzaně na díl její 1 zl.
Od Martina Bílého za roubanici přijato 1 zl. Přijala jej Zuzanna na díl svůj.
Letha 1611 za fojta Jana Masařového přijato od Martina Burjanova za g[runt] 2 zl. Přijal je Pavel Surý na díl Zuzanin.
Od Václava Matoušového za vinoh[rad] 2 zl.
Od Martina Bílého za roubanici 1 zl.
Z toho dáno Pavlovi muži Zuzaninému 3 zl.
f 77b
Letha 1612 za fojta Václava Matoušového přijato od Martina Burjana za grunt 4 zl.
Od Martina Bílýho za roubanici ostatní 1 zl.
Vydáno Zuzaně na díl její 5 zl.
Od Václava Matoušového za Tmici 1 zl. Přijal jej na díl Zuzanin muž její.

Václavovi odveden k užívání na díl jeho nad Růženou vinohrad, který byl Jíra Klobřa koupil, ve 20 zl.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Martina
Burjanového za g[runt] 2 zl. Ty přijal Václav na díl svůj.
Od Václava Matoušového za vinohrad přijato 2 zl. Ty přijal muž Zuzanin na díl její.
Letha 1614 za fojta Thomáše Holých přijato od Martina Burjanového za grunt 2 zl.
Též od Vácslava Matoušového za vinohrad přijato 2 zl.
Z toho dáno Vácslavovi na díl jeho 2 zl a Pavlovi Surýmu na díl Zuzanny manželky jeho též 2 zl.
Letha 1615 přijato z důchodův panských na vyšlou spravedlnost na dluhu zůstávající 11 zl. Ty sou dány obilím Vácslavovi na díl jeho.
Leta ut s[upr]a přijato od Martina Burjanového za grunt peněz 2 zl. Ty sou vydány Pavlovi Surýmu na díl manželky jeho.
Téhož leta Václav Matoušů položil za vinohrad v novosadě
1 zl. Ten přijal Václav na díl svůj.
Letha 1616 za fojta Jana Masařového přijato od Martina Burjanového za grunt 2 zl. Ty přijal Pavel Surý na Bobalov na místě manželky své.
Od Vácslava Matoušového přijato za vinohrad v novosadě Tmici 2 zl. Ty přijal Václav na díl svůj.
Leta Páně 1617 za fojta Pavla Krchňavého od Martina Burjanového přijato za grunt peněz ročních 2 zl. Ty přijal Pavel Surých do Bobalova.
Téhož leta přijato od Václava Matoušového za vinohrad v hoře Tmici přijato peněz ročních 2 zl. Ty sou vydány Václavovi na dělání vinohradu a přijala je Zuzanna sestra jeho na místě bratra svého.
Letha Páně 1618 za fojta Pavla Krchňavého přijato od Burjanového Martina za grunt 2 zl. Ty přijala Zuzanna na díl svůj.
Téhož letha od Václava Matoušového za vinohrad v hoře Tmici 2 zl. Ty sou vydané Václavovi na dělání vinohradu a přijala je Zuzanna na místě jeho.