Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

21 Sirotky nebožtíka Jíry Zákoníka

f 40a

Jest [jich] dvý, Jan a Kateřina.
Vyhledalo se jim spravedlnosti každému i po Pavlovi, bratru jejich zemřelém, toto:
Item Janovi, což j[es]t prve mimo to vyzdvihl, 72 zl 26 gr 1 ½ den.
Item Kači 68 zl 11 gr 1 ½ den.
A ostatek 101 zl 7 ½ gr dopláceti se jim má z gruntu Zachariáše otčíma jejich podle zápisu kněh novejch purgkrechtních od letha [15]95 po 8 zl při svatým Jiří.
Na vejš psanou summu 101 zl zadržal jim peněz Zachariáš otčím jejich 24 zl.
Letha [15]94 položil Zachariáš Tichý za grunt svůj zadržalejch peněz sirotkům vejš psaným 24 zl.
Téhož letha [15]94 položil Zachariáš peněz purgkrechtních za grunth 8 zl.
Z toho vydáno Kateřině na díl její 16 zl a na Jana zanecháno v truhlici sirotčí 16 zl.
Více dáno Kateřině na díl její na svrchu psanou spravedlno[st] 10 zl.
Janovi též dáno na díl jeho na koupení vinohradu 6 zl.
Letha [15]91 a [15]92 dáno Kateřině na kožich a jiné věci k svadbě 16 zl.
Více jí dáno k též svadbě 6 zl.
Letha [15]95 přijato od Zachariáše za grunth peněz purgkrechtních 6 zl.
f 40b
Letha [15]95 dáno Kateřině na díl její 10 zl.
Téhož letha [15]95 dáno Janovi na díl jeho 3 zl.
Letha [15]96 přijato od Zachariáše Tichého za grunth peněz purgkrechtních 6 zl.
Dáno letha [15]96 Kateřině na díl její 7 zl.
Letha [15]97 přijato od Zachariáše Tichého za grunt 6 zl. Ty sou vydány Janovi na díl jeho.
Téhož letha [15]97 též dáno Janovi na díl jeho 4 zl.
Letha 1598 přijato od Zachariáše Tichého za grunt 6 zl. Z toho dáno ostatek dílu Kateřině 3 zl 11 gr 1 ½ den. A tak díl svůj zouplna a docela vyzdvihla.
Janovi dáno na díl jeho z hotových peněz 8 zl 19 gr.
Letha [15]99 za fojta Jana Krejčířového přijato od Zachariáše Tichýho za grunt 6 zl. Ty sou vydány Janovi na díl jeho.
Letha 1600 za fojta Jana Mackového přijato od Zachariáše Tichého za grunt 6 zl. Ty sou vydány Janovi na díl jeho.
Letha 1601 za fojta Jana Mackového přijato od Zachariáše Tichého za grunt 3 zl. Ty přijal Jan na díl svůj.
Letha 1603 a 1604 přijato z gruntu Zachariáše Tichého dvojích peněz 21 zl. Ty oboje peníze přijal Jan na díl svůj.
Zuostává se jemu ještě 9 zl 17 ½ gr.