Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

76 S[irotci] n[ebožtíka] Pavla Konečnýho mlynáře

f 159a

Nezůstalo po něm žádných dětí ani manželky.
Statku po něm zůstalo podle správy fojta a ouřadu petrovského toto:
Mlejn pustý, krovy sebrané a popálené, toliko místo zůstává, k němu přináležel 1 achtel vinohradu v hoře Svárovu podle vinohradu Šimona Oulehle. Ten když se prodá, má se z něho platiti nápadníkům Thobiáše Mlynářů.
Též k tomu mlejnu přináleží roli činžová v Hačkách pod rybníkem. Ta se se mlejnem prodati má a placením z toho nápadníkům Thobiáše Mlynáře.
Malý kus vinohradu čtvrt achtele za 30 zl.
Čtvrt achtele vinohradu v též hoře Svárové podle vinohradu Dřevečkového zaplacený za 50 zl.
Půl achtele z boudou, presem, dvěma káděmi, jedna ve
2 b[ečkách] a druhá málo menší, zaplaceno všecko za 50 zl.
Roli činžová v Golgatě pod Doubravkou za 30 zl.
Štěpnice na Sudoměřicsku, koupená od Jana Raděj[ovského] za 12 zl.
Štěpnice u Proudu za lázní petrovskou zaplacená za 20 zl.
Též roli držel u stavidel Jana Vávrového, na kterouž jemu n[ebožtík] Pavel půjčil témuž Janovi 45 zl a není dosavad vyplacená.
Na mlejně v Heslích má též nětco býti, na to se ouřad má doptati a dáti vyhledati.
Summa statku nahoře psaného kromě na mlejně v Heslích 237 zl.
f 159b
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Na zbor petrovský podle poručenství vyplaceno bejti má
15 zl.
Na kostel petrovský podle téhož poručenství 4 zl.
Maušlovi Židu, Hesčinému synu do Strážnice 4 zl.
Jinému Židu, neuměl povědíti kterému, za plátno 18 gr.
Summa dluhův 23 zl 18 gr.
Po snětí dluhu toho zůstane čistého statku 213 zl 12 gr.

K tomu jsou tři nápadníci:
Bratr Mathouš Konečný v Boleslavi.
Synové n[ebožtíka] Daniele bratra jeho, který umřel v Tvrdonicích, jsou dva.
Šimona Konečnýho děti v Bobalově, bratra třetího.
Dělíc to na 3 díly, dostane se na každý díl po 71 zl 4 gr.

Bratr Mathouš Konečný toto na svůj díl přijímá:
Půl achtele vinohradu v hoře Svárových s boudú, presem a dvěma káděmi v summě 50 zl.
Zůstává se jemu doplatiti 21 zl 4 gr.

Letha 1596 neb[ožtík] Pavel ujal ten mlejn se vším příslušenstvím podle zápisu v knihách purgkrechtních petrovských za 614 zl. Srazil dílu po ženě své podle rejster 141 zl 18 gr 6 ½ den, závdanku položil při kupu 46 zl, od letha 1597 do letha 1618 vyplatil 236 zl 15 gr.
Summa vyplatil Pavel 418 zl 3 gr 6 ½ den.
Zůstává ještě vyplniti na s[irotky] n[ebožtíka] Thobiáše Mlynáře 195 zl 26 gr ½ den.
f 160a
Synové n[ebožtíka] Daniele bratra jeho, který v Tvrdonicích umřel, toto přijali:
Roli činžovou v Golgatě pod Doubravkou v summě 30 zl.
Štěpnici na Sudoměřicsku v summě 12 zl.
Čtvrt achtele vinohradu v hoře Svárových v summě 30 zl.
Summa toho, což na díl svůj přijímají, 72 zl.
Přebrali na svůj díl 26 zl, ty jsou povinni nápadníkům položiti.

Šimona Konečnýho děti toto na svůj díl přijímají:
Štěpnice u Proudu za lázní petrovskou v summě 20 zl.
Roli u stavidel zastavená za 45 zl.
Summa, což na díl svůj přijímají, 65 zl.
Zůstává se jim doplatiti 6 zl 4 gr.

Mimo ten statek rozebraný zůstává čtvrt achtele vinohradu v hoře Svárových podle vinohradu Dřevečkového v summě 50 zl. Z toho vinohradu když se prodá, peníze na dluhy se obrátiti, též podle poručenství na zbor a kostel petrovský a ostatek nápadníkům svrchu psaným se platiti má.
Ten vinohrad ujala Anna, vdova pozůstalá po n[ebožtíku] Šimonovi Konečným, v summě svrchu psané 50 zl. Závdanku dáti má z nejprvnějšího oužitku 4 zl a platiti má jej podle ourody po 4 zl.

Letha 1622 za fojta Pavla Krchňavého jakož jest při mlejnu svrchu psaném jeden achtel vinohradu v hoře Svárové podle vinohradu Šimona Oulehle na svobodě zanechaný, ten když se prodá, má se poznamenati a placení jeho na nápadníky Thobiáše Mlynáře obrátiti.

f 160b
Půl achtele vinohradu prodaný jest Martinovi Haluzovi v Bobalově za summu 50 zl. Závdanku dal 2 zl a platiti má podle ourody po 3 zl.
Druhého půl achtele prodaný jest Matějovi Kyjovskýmu za summu 50 zl. Závdanku dal 2 zl a platiti má podle ourody po
3 zl.
Ty oboje peníze, totiž 4 zl závdanku, náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Thobiáše Mlynáře, zůstávají při ouřadu petrovským.

Leta 1633 v neděli po Božím vstoupení za fojta Jana Hanáčka Thomáš Rájeckej položil na zaplacení sirotku Maušlovému, kteréž peníze na místě téhož sirotka přijal David Polách Žid, totiž 4 zl.
NB. Pamět: Jakož za příčinou nějakého zápisku mezi Davidem Poláchem Židem na místě téhož sirotka ut s[upr]a a Thomášem Rájeckým nějaká rozepře byla vznikla, ale jsou se přátelsky porovnali. A tak žádný žádnému příčinou toho nesrozumění nic povinen nejni. Actum ut s[upr]a.