Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

24 Sirotci nebožtíka Martina Curika

f 46a

Jest jedna Barbora a mateř její Kača druhá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Mikoláše Rivoly
11 zl. Ty jim jíti mají, když obec petrovská podle zápisu kněh purgkrechtních 30 zl 15 gr vyberou.

Letha [15]95 Kateřina vejš psaná prodala spravedlnost svou, což jí náleželo, Burianovi Vlčnovskému 5 ½ zl. A tak ona tu žádné spravedlnosti více nemá.
Letha [15]99 za fojta Jana Krejčířového Barbora ut s[upr]a zemřela a spravedlnosti své 5 ½ zl Jírovi Janouchovi poručila, kterouž jest týž Janouch Burjanovi Lacinovskýmu za hotový 1 zl prodal.
A tak ti sirotci žádné spravedlnosti již nemají.