Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

29 Sirotci nebožtíka Martina Bazalky

f 52a

Jest jich dvý, Martin a Mikoláš.
Mají své spravedlnosti po neb[ožtíku] Janovi bratru jejich na vinohradě v Růžené, kterej drží Jan Macků, oběma spolu
40 zl.
Na to j[es]t položenejch 24 zl.
Dáno z toho na dluhy bratra jejich 12 zl 21 gr 5 ½ den.
Item na díl Mikuláše, když ho hledali, dáno 5 gr 1 den.
Martinovi na střevíce 7 ½ gr.
Více jemu na díl jeho od řemesla a na šaty 4 zl 21 gr.
Dáno z toho od jejich vkladu spravedlnosti 11 gr 2 den.
A na tom vinohradě Jan Macků doplatiti má po 4 zl – 16 zl.

Letha [15]94 Jan Macků položil za vinohrad svůj peněz ročních 4 zl.
Mikulášovi, napřed psanému sirotku zběhlému, náleží spravedlnosti mimo vyšlou summu 8 zl, ta jest na Jeho Mi[l]ost pána připadla a jest odvedena sirotkům Jana Skokova.
Letha [15]95 přijato od Jana Mackového za vinohrad 2 zl.
Letha [15]96 přijato od Jana Mackovýho za vinohrad 2 zl.
Letha 1597 a 1598 přijato od Jana Mackového za vinohrad
2 zl.
f 52b
Jakož Martinovi náleželo na díl jeho hotových peněz 10 zl a po letech bráti též 10 zl, ta spravedlnost na J.M. Pána jakožto po zběhlým připadla a což na hotově bylo, to vyzdviženo a 10 zl odvedeno sd[irotkům] n[ebožtíka] Tobiáše Mlynáře k vyzdvižení. A tak on tu žádnej své spravedlnosti na ten čas nemá. Act[um] 1598.
Leta [15]99 za fojta Jana Krejčířového přijato od Jana Mackového za vinohrad 2 zl.
Letha 1600 za fojta Jana Mackového položil týž Jan Mackův za vinohrad 2 zl.
Letha 1603 za fojta Jana Mackového přijato od něho za vinohrad ostatních peněz 2 zl.
A tak vinohrad doplacen.