Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

46 S[irotci] n[ebožtíka] Matěje Pajtoka

f 102a

K tomu statku jest sirotkův sedmero, totiž Kateřina, Johanka, Zuzanna, Václav, Anka, Pavel, Šimon a Jan.
Náleží jim spravedlnosti na níže psaných věcech zejména toto:
Na gruntě 18 Jana Křenka zaplacených, mimo těch 26 zl Holomkovi Židu dlužných a od neboštíka Matěje Pajtoka odvedených, 28 zl, placením po 6 zl, když Jíra Šmolada a Holomek Žid svou spravedlnost vyzdvihnou.
Na vinohradě v hoře Tmici, který jest prodán Mikulášovi Kušánkovi z Bobalova, 60 zl, placením od letha 1600 po 5 zl.
Summa všeho statku 88 zl.

Z toho zaplatiti se má dluhův toto:
Židem do Strážnice 4 zl.
Obci petrovské půjčených 10 zl.
Summa 14 zl.
Zuostává čistého statku mimo splacení dluhův k rozdělení
74 zl.
To dělíc na 8 díluo, dostane se každý[mu] na díl jeho po
9 zl 7 ½ gr.

Václavovi se poráží na jeho díl 6 zl za tou příčinou, že prodajíc vinohrad Mikulášovi Kušánkovi závdanku přijal více, nežli na něm zaplaceného měl. A tak se jemu ještě dodati má dílu jeho 3 zl 7 ½ gr.
f 102b
Kateřině náleží dílu jejího 9 zl 7 ½ gr.
Johance 9 zl 7 ½ gr.
Zuzanně 9 zl 7 ½ gr.
Ance 9 zl 7 ½ gr.
Pavlovi 9 zl 7 ½ gr.
Šimonovi 9 zl 7 ½ gr.
Janovi 9 zl 7 ½ gr.
Summa toho 74 zl.
Příjem a vydání:
Letha [15]98, [15]99 a 1600 přijato od Mikuláše Kušánka závdanku za vinohrad a peněz ročních 21 zl. Z toho zaplaceno dluhův, jakž napřed psáno stojí 14 zl.
Písaři od rozdílu statku dáno 1 zl.
Ostatek vloženo do truhlice sirotčí.
Letha 1601 za fojta Jana Mackového dáno Johance na díl její do Skalice 4 zl.
Letha 1603 za fojta Jana Mackového přijato od Mikuláše Kušánka za vinohrad 3 zl.
Letha 1604 za fojta Jana Mackového přijato od Mikuláše Kušánka za vinohrad 5 zl.
Johance dodáno ostatek dílu jejího 5 zl 3 ½ gr. A tak díl svůj zouplna přijala.

Letha 1608 za fojta Tomka Smrhového přijato od Mikuláše Kušánka za vinohrad 2 zl.
Letha 1609 za fojta Tomka Smrhového přijato od Mikuláše Kušánka za vinoh[rad] 2 zl.
Letha 1614 za fojta Thomáše Holého od Mikuláše Kušánka za vinohrad v Tmici i za lonský rok přijato 10 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jíry Škřivánka přijato od Mikuláše Kušánka za vinohrad ve Tmici peněz ročních 5 zl. Vydány Pavlovi na díl jeho 2 zl 15 gr a Janovi 2 zl 15 gr.
f 103a
Leta Páně 1616 za fojta Jana Masařového od Mikuláše Kušánkového přijato za vinohrad ve Tmici 2 zl. Ty sou dány Pavlovi a Janovi, každému po 1 zl.
Letha 1617 za fojta Pavla Krchňavého od Mikuláše Kušánkového přijato za vinohrad ve Tmici 3 zl. Z těch jest vydáno Pavlovi a Janovi, každému po 1 zl 15 gr.
Letha Páně 1618 za fojta Pavla Krchňavého od Mikuláše Kušánka přijato za vinohrad ut s[upr]a 2 zl. Z těch jest vydáno Pavlovi 1 zl a Janovi též 1 zl.