Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

53 S[irotci] n[ebožtíka] Václava Krchňavého

f 117a

K tomu statku jest sirotek 1 Pavel a Kateřina mateř jeho druhá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti roro:
Grunt 8 zaplacený za 50 zl.
Půl achtele vinohradu v Růžené zaplacený za 60 zl.
Roli v Hačkách zaplacená za 30 zl.
Peněz hotových 24 zl.
Summa statku 164 zl.
Dělíc to na 2 díly, přijde každému po 82 zl.

Jíra Tuhých na díl Kateřiny manželky své podle poručenství n[ebožtíka] Václava Krchňavého přijal gru[nt] v 50 zl.
Půl achtele vinohradu v Růžené v 60 zl.
Peněz hotových 14 zl.
Summa toho 124 zl.
Z toho sobě srazil dílu svého 82 zl.
Zůstává dopláceti 42 zl, placením po 3 zl.

Pavlovi sirotku zanechává se na díl jeho roli v Hačkách ve 30 zl.
Peněz hotových 10 zl. Ty peníze zůstávají při Jírovi Tuhých, pokudž Pavel sirotek k učení do školy nepřijde, má jich užívati, a když se učiti bude, aby je[mu] na učení vydávány byly.
Zůstává se je[mu] dodati k doplacení dílu jeho 42 zl.
Více tomu samému sirotku náleží nápadu po n[ebožtíku] Janovi Krchňavém strejci jeho 22 zl 8 gr 2 den. Ty je[mu] platiti se mají z vinohradu v Horní hoře Matouše Krchňavého strejci jeho.
f 117b
Příjem a vydání:
Letha 1606 za fojta Václava Matouškového přijato od Jíry Tuhýho na těch 10 zl Pavlových, kderéž za ním jsou, 15 gr. Ty sou dány písaři od spravování statku.
Letha 1608 za fojta Tomáše Smrhy přijato od Jíry Tuhého za statek 1 zl 15 gr.
Letha 1611 za fojta Jana Masařového přijalo od Jana Tuhého na místě Jíry Škřivánka za vinohrad v Růžené 2 zl.
Letha 1613 za fojta Václava Matouškového přijato od Jana Kostickýho za vinohrad 3 zl.
Letha 1614 za fojta Thomáše Holýho od Jana Kostickýho za vinohrad v Růženné přijato 2 zl.
Leta 1615 za fojta Jíry Škřivánka přijato od Jana Kostického 3 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Masařového od Jana Kostického z Starého města přijato za vinohrad v Růženné 1 zl. Ten jest vydán Pavlovi sirotku na šaty 1 zl.

Letha 1617 za fojta Pavla Krchňavého od Jana Kostického z Starého města přijato za vinohrad v Růžené 3 zl.
Letha 1618 za fojta Pavla Krchňavého od Jana Kostického z Starého města za vinohrad v Růžené přijato 3 zl.

Pavel, sirotek svrchu psaný, umřel a spravedlnosti po sobě jemu náležité zanechal summy 102 zl 23 gr 2 den. Ta spravedlnost připadla na Pavla Krchňavýho, Zuzannu sestru jeho a na sirotka n[ebožtíka] Pavla Nováka zplozeného syna od Anny Krchňavé, dělíc na tři díly dostane se na jeden díl po 34 zl
7 gr 5 den.
Z toho nápadu ti nápadníci poznamenaní uvolili se dáti na kostel petrovský, totiž 4 zl.
Letha 1623 za fojta petrovskýho Pavla Krchňavýho od Jana Kostického přijato za vinoh[rad] v Růženej 2 zl. Ty přijali Pavel Krchňavý a Zuzanna sestra jeho.
Ve truhlici sirotčí petrovské bylo položených peněz od Jana Kostickýho za vinoh[rad] 3 zl. Ty jsou také přijali Pavel Krchňavý a Zuzanna sestra jeho.
f 118a
A jakož v tomto statku zanechána byla sirotku Pavlovi roli slove v Hačkách ve 30 zl, tou rolí podělili se, Pavel vzal polovici za 15 zl a Zuzanna sestra jeho za 15 zl.