Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

100 Gr(unt) Mojžíše Danielového syna

f 323a

Letha Páně 1591 podle zápisu knih starejch purkrechtních bílejch v listu 202 nadepsaný Mojžíš Žid má grunth svůj od Jakuba Heska Žida za summu 135 zl koupenej. Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha 94 vyplnil 75 zl a tak ještě od letha 95 při Vánocích rok po roku po 10 zl obci městské strážnicské dopláceti zuostává 60 zl. Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Hiršl Žid, Jelen Žaldin zeť, Markus Lidin zeť, Daniel Růže Žid S R S A N R.
Letha 1595 položil Mojžíš za grunth svůj peněz purgkrechtních obci městské 10 zl.
Letha 96 položil Mojžíš napřed psaný obci městské 10 zl.
Letha 97 položil Mojžíš napřed psaný obci městské 10 zl.
Leta 1598 položil Mojžíš napřed psaný obci městské za grunt svůj 10 zl. Act(um) za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
f 323b
Leta 99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Mojžíš Danielů syn obci městské peněz koupených za grunt svůj 10 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil Mojžíš Danielů syn obci městské ostatních peněz 10 zl. A tak již doplatil.

Téhož letha za purgkmistra ut s(upr)a Izák Daniele Žida zeť majíce tento grunt od Mojžíše švagra svého za hotových 120 zl koupený a sobě za volný a svobodný odevzdaný, prodal jest pro potřebu svou obci městské na tom gruntě 120 zl za hotových 50 zl, placením po 10 zl.
Téhož letha za purgkmistra ut s(upr)a položil Izák Žid obci městské dvojích peněz 20 zl.

Letha 1604 za purg(mistra) Martina Rožumberského Izák zeť Danielů prodal podsedek svůj v Židovské ulici Jeglovi Židu za summu 130 zl. Závdanku dal hned při odevzdávce 30 zl, ostatek má platiti tomu komuž náleží po 10 zl. Rukojmě za placení i opravení g(runtu) i povinnosti panské Josl Žid, Jakub Dobrušů, Markus provazníků, David syn Pinkusčin S.R.S.N.
f 324a
Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty purgkmistr a spoluradní prodali z poručení JM Páně pro příčinu škod a scházení platů, robot i jiných povinností panských grunt ten pustý Matějovi Prosenskému mazačovi za summu 105 zl bez závdanku, platiti jej má počna leta 1616 po 5 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný u přítomnosti obou stran. Rukojmě Beneš Tesař, Jíra Gostkovský, Pavel Hořáček a Martin Mladík
S R S A Nerozdílnou.
Ta všecka svrchu psaná summa náleží obci městské strážnické, nebo na tom gruntě peníze skoupené majíc jej prodávali, když pustý byl a žádný se o něj ujíti nechtěl.

Letha 1614 za purgkmistra ut s(upr)a Macek Prosinský mazač prodal podsedek Šalomounovi Šimšovi Židu za summu 135 zl. Závdanku jemu dal 30 zl, ostatek platiti má od letha 1616 po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Izák Kojetínský, Mojžíš Sadrman, Samuel Bzenecký S R S.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Šimša Žid položil za grunt na obec městskou 3 zl.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Šimša Žid položil za grunt svůj ročních peněz na obec městskou 5 zl.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Šimša Žid položil za grunt peněz na obec městskou 5 zl.
Leta Páně 1619 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Šimša Žid položil za grunt svůj na obec městskou 3 zl.

Pustý

Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového fojt a starší židovští prodali ten grunt ut s(upr)a Markusovi Lipnickému za summu 109 zl. Závdanku dal 20 zl, takový závdanek 20 zl jest odveden do důchodův Jeho (Mil)osti Páně po neb(ožtíku) Šimšovi, ostatek totiž 89 zl platiti má na obec městskou při každých Vánocích po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Michal Viktorinů, Samuel masař a Lev zlatník S.R.S.a N.
f 324b
Letha Páně 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Markus Lipnický za gr(unt) položil obci městské 5 zl.
Letha 1631 za purg(mistra) Jana Šlechty Markus Lipnický za gr(unt) položil obci městské peněz ročních 5 zl.
Letha 1632 za purg(mistra) Martina Jankhy Markus Lipnický položil za gr(unt) k obci městské 5 zl.
Letha 1633 za purg(mistra) Šimona Tesařového Markus Lipnický položil za gr(unt) k obci městské 3 zl.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Markus Lipnický položil za gr(unt) k obci městské 3 zl.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Markus Lipnický položil za gr(unt) obci městské 3 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Markus Lipnický položil za gr(unt) obci městské peněz zadržalých 6 zl.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Markus Lipnický položil za gr(unt) obci městské 3 zl.
Letha 1639 za purgkmistra Martina Mráze Markus Lipnický položil za gr(unt) obci městské 2 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Markus Lipnický položil za gr(unt) obci městské 2 zl.
Letha 1641 za purgkmistra ut s(upr)a položil Markus Lipnický za gr(unt) svůj obci městské 2 zl. Ty přijal purgk(mistr) ut s(upr)a.

Letha 1643 za purgmistra Martina Mráze Markus Lipenský(!) položil za grunt k obci městské 4 zl 22 gr. Ty přijal purgmistr ut s(upr)a za rok 1642 a 43.
Letha 1645 za purgmistra Pavla Nešporka Markus Lipnický položil za grundt svůj k obci městské 1 zl. Ten přijal purgmistr ut s(upra) za rok 1644.
f 325a
Letha 1645 za purgkmistra Jana Slováčka a spoluradních jeho jakož Markus Lipenský Žid k obci městskej ještě 43 zl 8 gr k vyplacení povinen byl, takové peníze na sobě a na domě svém koupil a dle společnej smlouvy jednu bečku vína k obci městské odvedl. Pročež nadepsaný Markus bude jmíti takové peníze na sobě a domu svém vyplaceny a obec při tom gruntě nic více k pohledávání jmíti nebude. Stalo se ut s(upra).

Pamět
Leta Páně 1709 dne 28.Julii za purgmistra pana Jakuba Hrdličky a spoluradních téhož leta ujmúce Marek syn knihařů gr(unt) ut s(upra) k stavení nesnáz v súsedství skrz to stavení ze sou(se)dem jeho Jakubem Alexandrem jest vznikla. Kterýžto Alexandr předstoupiv před ouřad purgmistr(ovský) jest si stěžoval, že v tom stavení od nadepsaného Marka újmu a skončení na stavení svém a škodu trpěti by měl a aby se to náležitě vyhlídlo a jak by stavěti měl naznalo, za to šetrně požádal. I jsouce ta věc skrz východ pánů radních vyšetřena a vyhlédnuta, takto se usúdilo, aby Marek stěnu svú až k stěně Alexandrový připojil, tak aby bez uličky byla, však on Marek aby na stěnu Alexandrovu žádných trámů nekladl, ani na střeše škody nedělal, ani budúcně na dvoře žádného víc stavení vedle stěny souseda svého aby nestavil, a slovem, aby tak svůj grunt stavil, aby gr(untu) Alexandrovému neškodilo. Act(um) dne a leta ut s(upra).