Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

91 Gru(nt) Arona, Danielového syna

f 291a

Letha Páně 1588 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 141 nadepsaný Aron má grunth svůj od Leva Jakubový(ho) syna Žida za summu 46 zl koupenej, kterejž jest letha 93 zouplna a docela zaplatil.

Leta 1597 Aron Danielů syn prodal nadepsaný grunt Wolfovi kramářovi Židu za summu 48 zl a ostatek summy platiti má od leta ut s(upr)a při každých Vánocích po 5 zl až do vyplnění summy. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za platcení, opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Abraham Holomek, Fejtl krejčí Žid, Jakub Chaska S.R.S. Stalo se v přítomnosti obou stran leta ut s(upr)a.
Leta 1597 a 1598 položil Wolf kramář Žid za grunt svůj peněz purgk(rechtních) Aronovi Židu 10 zl. Act(um) za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
Leta 99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Wolf kramář Žid za grunt Aronovi Židu 5 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožumberského položil Wolf kramář Žid Aronovi Židu 5 zl.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Wolf kramář Žid Aronovi Židu 3 zl.
f 291b
Letha 1602 za purg(mistra) Pavla Hulínského položil Wolf kramář za grunt Aronovi Židu 2 zl.
Letha 1603 za purgmistra Martina Rožumberskýho položil Wolf kramář za grunt Aronovi Židu 5 zl.
Letha 1604 za purg(mistra) Martina Rožumberského položil Wolf kramář za podsedek Aronovi Židu 5 zl.

Letha 1611 za purgmistra Matyáše Prahenusa Margita, pozůstalá vdova po neb(ožtíku) Jozefovi Polákovi krejčím prodala půl podsedka svého Jakubovi Kantorovi za hotových 20 zl, kteréž od něho zouplna a docela přijala a tak jej má zaplacený. Odevzdán za volný, svobodný a žádnýmu nezávadný. Jestliže by pak se jaký komu dluh na tom podsedku našel, tehdy Margita vdova povinna bude takový dluh zaplatiti, tak aby Jakub Kantor o to hindrován a upomínán nebyl. Stalo se v přítomnosti obou stran letha ut sup(ra).

Leta Páně 1614 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jakub rektor židovský prodal grunt svůj Jakubovi Poláčkovi Židu za summu 20 zl bez závdanku. Platiti jej má takto: při odevzdávce dal jemu hned 10 zl a v roce pořad zběhlém při Vánocích anebo při posudku za rok tento 1615 položiti mu má ostatních 10 zl. Rukojmě Michal, knězů syn, Viktorin kramář. Odevzdán mu za volný a svobodný. U přítomnosti obou stran act(um) 20.dne Januarii.

Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Ružumberského po smrti Jakuba Poláčka Žida zůstalá po něm dcera, kterouž vzal Lev Žid z Brodu Uherského a prodal ten podsedek Jakubovi kantorovi z Bryklšpurgku za summu 62 zl 15 gr. Závdanku měl dáti 40 zl, ale položil mu 54 zl, protože skoupil ostatek peněz. A tak má grunt ten zaplacený. Rukojmě Mojžíš Čech a Jelen Bílený S R S N.
Tohoto podsedku nemá Jakub prodávati ani darovati bez vůle Jitle, manželky své.
Tato odevzdávka náleží k gruntu 97.
f 292a
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jakub Poláček prodal grunt svůj Jakubovi kramářovi Bzeneckému Židu za summu peněz hotových 20 zl. A tak jest jemu odevzdán za volný, svobodný, zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný. Rukojmě za opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Michal, knězů syn, a Samuel Neřád S R S A N.