Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

92 Škola židovská

f 295a

Ta škola jest od dávních leth koupená, zouplna a docela zaplacená, při kteréžto škole grunth pro kněze jejich jest. Ten grunth předešlých leth ohněm do konce jest byl skažen, na němž Jan Kuběj z Lipova podle odvodu na Šalomouna Žida kloboučníka spravedlnost se jmíti praví, tak jakž v knihách purkrechtních starejch černejch v listu 221 položeno jest, 60 zl, kteréžto peníze rok po roku po 2 zl se pokládati měly.
Poněvadž položený Jan Kubějů jeho stavěti a v platy, kteréž se Jeho (Mil)osti Pánu z něho spravují, uvoliti nechtěl, z jistého poručení Jeho Milosti Páně obec židovská z nemalým nákladem jej stavěti a platy z něho spravovati musili. Bude-li chtíti Jan Kubějů těch 60 zl z toho grunthu po letech míti, povinen jest obci židovské, což na stavení toho grunthu vynaloženo jest, zase navrátiti.