Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

36 Dům Jana Štočka

f 80a

Leta Páně 1586 podle zápisu knih starejch červenejch sirotčích v listu 115 nadepsaný Jan Štoček má dům svůj od ouřadu po ne(božce) Kateřině Tiburcové zůstalej za summu
400 zl koupenej. Na to j(es)t závdanku a peněz purkrechtních až do leta 96 vyplnil 205 zl a tak ještě od leta 1597 rok po roku po 24 zl dopláceti zůstává 195 zl. Ta summa náleží Jírovi, s(irotku) n(ebožtíka) Tiburce bednáře. Rukojmě za placení toho gruntu a jiné povinnosti panské Mikoláš Modrej, Jan Kavka, Jakub Vlach, Tomáš Zejda, Honz Barvíř S.R.S.A.N.

Letha 95 položil Jan Štoček za grunth peněz purgkrechtních Jírovi Tiburcovi 10 zl. A tak Štoček nebude povinnen za svůj grunth platiti až teprva letha 1598.
Letha 97 položil Jan Štoček za grunth svůj peněz purgkrechtních 20 zl.

Ten duom odveden k správě ouřadu na rathauz.