Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

19 Dům Jiříka Gergele

Letha Páně 1590 podle zápisu knih starých sirot(čích) červených v listu 85 nadepsaný Jiřík Gergel koupil duom svuoj po Lukášovi Brázdovi zůstalý za summu 300 zl. Nachází se podle téhož zápisu ut s(upr)a, že Jiřík Gergel i z skoupenejmi do letha 94 vyplatil 120 zl 25 gr a tak ještě dopláceti zuostává od leta 95 při Vánocích po 20 zl – 179 zl 5 gr.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item s(irotkům) n(ebožtíka) Jana Gergele mimo to, což jest jim do leta 94 vyloženo, náleží ještě dovzíti 50 zl.
Item týž náleží s(irotkům) n(ebožtíka) Jana Mokrýho podle zápisu knih starejch sirotčích s klauzurami v listu 81, totiž Kači, kteráž jest vdaná, a Lidě sestře její, kteráž u Náhlého s vuolí Jeho Milosti Páně slouží, každej toto:
Item Lidě mimo ten vinohrad, kterejž jest na díl její vzat v summě 125 zl, náleží jí k tomu ještě dovzíti na Jiříkovi Gergelovi 42 zl 20 gr.
Kači též náleží mimo to, což již na díl svuoj přijala, ještě na Jiříkovi Gergelovi z napřed psanej summy dovzíti
79 zl 10 gr.
Tu summu Jiřík Gergel od leta 95 při Vánocích pokládati má nejprve s(irotkům) n(ebožtíka) Jana Gergele a po vybrání jejich spravedlnosti s(irotkům) n(ebožtíka) Mokrýho pořadně po 20 zl. Rukojmě Jan Kavka, Mikuláš Hrdej, Jakub Vlach, Pavel Remeš, Jan Vlasák a Matěj Gergel S R S A N.
f 43b
Letha 1595 přijato za grunth peněz purgkrechtních, kteréž Anna, manželka n(ebožtíka) Jiříka Gergele, položila z statku po něm zůstalého 20 zl.
Letha 1596 položil Jindřich Kyčka na místě Anny manželky své 20 zl.

Letha 1597 ten duom napřed psaný prodán od Jindřicha Kyčky Janovi Gergelovi se čtvrtí roli i jiným k tomu příslušenstvím za summu 335 zl. Závdanku Jan Gergel dal Jindřichovi Kyčkovi hned při odevzdávce 60 zl, platiti má od letha 97 při Vánocích pořadně po 20 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské Viktorin Straka, Pavel Liljenploth, Martin Rožumberský, Václav Rejmund, Jan Petrovský, Václav Okáč S.R.S.N.
Letha 97 položil Jan Gergel za grunth svůj peněz purgkrechtních 20 zl. Z toho dáno ostatních peněz s(irotkům) n(ebožtíka) Jana Gergele 10 zl a s(irotkům) n(ebožtíka) Jana Mokrého též dáno 10 zl.

Téhož leta ut s(upr)a Jan Gergel skoupil sám na sobě na domě svým od Jindřicha Kyčky z dovolením Anny manželky jeho, což jemu na tom domě náleželo, peněz zaplatcenejch vydělaných summy 53 zl za hotových 13 zl 7 ½ gr. A tak Jindřich Kyčka na tom domě nic nemá. Act(um) stalo se v přítomnosti obou stran.

f 44a
Leta 1598 položil Jan Gergelů za duom svůj sirotkům n(ebožtíka) Jana Mokrýho 20 zl.

Ten duom odveden k správě ouřadu na rathauz.