Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

110 Gr(unt) Izáka Dobruše

f 392a

Letha 1603 za purgmistra Martina Rožmberského Jakub Polák zeť Dobrušů majíce podsedek ut s(upr)a zůstalý po Oršile manželce své, dceři Dobrušově, ujatý, prodal jej se vším k ně(mu) příslušenstvím, jakž jej n(ebožtík) Dobruše Žid držel, Mojžíšovi Čechovi Židu za summu 268 zl. Závdanku jemu dal 48 zl, ostatek platiti má od letha ut s(upr)a po 15 zl městské obci až do vyplnění summy. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mojžíš Danielů syn, Jakub Dobrušů zeť, Lev masař, Majer zeť Jozefů S.R.S.A N.
A podle těch rukojmí Mojžíš Čech svrchu psaný podstavil všecken statek svůj, což ho koli málo nebo mnoho má a ještě míti může, na ten jistý spůsob, aby toho statku svého žádnému neprodával, nepodstavoval ani neprofrejmarčoval bez dovolení rukojmí ut s(upr)a potud, pokudž summy nahoře psané zouplna nezaplatí.

Letha a za purg(mistra) ut s(upr)a položil Mojžíš Čech za podsedek obci městské 15 zl.
Letha 1604 za purgmistra Martinusa Rožmberského položil Mojžíš Čech za podsedek obci městské 15 zl.
Letha 1610 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Mojžíš Čech za grunt obci městské 4 zl.
Letha Páně 1611 za purgmistra Matyáše Prahenusa položil Mojžíš Čech za grunt obci městské 6 zl.
Letha 1612 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Mojžíš Čech za grunth obci městské 6 zl.
f 392b
Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Mojžíš Čech Žid za grunt svůj obci městské 8 zl.
Letha 1614 za purgk(mistra) ut s(upr)a (položil) Mojžíš Čech Žid za grunt svůj obci městské 8 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Mojžíš Čech položil za grunt svůj obci městské peněz 8 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Mojžíš Čech Veliký položil za grunt obci městské peněz 8 zl.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Mojžíš Čech Veliký kramář položil za grunt obci městské 8 zl.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Mojžíš Čech Veliký kramář položil za gr(unt) obci městské 8 zl.
Leta Páně 1619 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Mojžíš Čech Veliký položil za grunt svůj obci městské 5 zl.
Letha 1624 za purgkmistra Václava Urbanového Mojžíš Čech Veliký položil za grunt obci městské peněz 8 zl.
Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Mojžíš Čech položil za grunth obci městské peněz 6 zl.
Více našlo se, že za purgmistra Jiříka Prašťka vyvěřeno bylo 5 věder vína za 15 zl. Tyto jemu též za grunth ut s(upr)a jako by od něho položeny byly se vypisují.

Letha 1631 za purg(mistra) Jana Šlechty Mojžíš Čech Žid položil k obci městské peněz ročních 8 zl.
Letha 1632 za purg(mistra) Martina Jankhy Mojžíš Čech Žid položil k obci městské peněz ročních 4 zl.
Letha 1633 za purg(mistra) Šimona Tesařového Mojžíš Čech položil k obci městské peněz ročních 4 zl.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Mojžíš Čech položil k obci městské peněz ročních 6 zl.
f 393a
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Mojžíš Čech položil za gr(unt) obci městské 6 zl.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Mojžíš Čech položil za gr(unt) obci městské 4 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Mojžíš Čech položil za gr(unt) obci městské 4 zl.
Leta 1652 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického položila vdova po Mojžíšovi Čechovi k obci 15 gr.
Leta 1655 dne 11.Martii za téhož purgkmistra poněvadž ten grunt také vyhořel, upouští se jí co dopláceti měla polovici, totiž 3 zl 22 gr 3 ½ den.

Letha Páně 1658 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a spoluradních jeho po smrti Bely, pozůstalej vdovy po neb(ožtíku) Mojžíšovi Čechovi, ten grunth ut supra nápadem připadl Davidovi Čechovi synu jejímu vlastnímu, na kterémž když 3 zl 22 gr 3 ½ den obci městské vyplatí, bude jej míti docela zaplacený. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké panské i obecní Jakub Šage a Michal Viktorinů S R S a N R.