Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

78 Grunt Mojžíše Cadrmon(a)

f 241a

Letha 1612 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Mojžíš Cedrmon prodal grunt ut s(upr)a Izákovi Šilhavýmu za summu 40 zl peněz hotovejch a tak je(j) má docela zaplacenej. Odevzdán za volný a svobodný. Ruk(ojmě) za opravu a povinnosti J.M.Páně jest Šalomoun Soplivej a Mojžíš Častínskej S.R.S.N.

Pustý

Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového ten grunt nadepsaný poněvadž Abraham, vlastní syn Izáka Šilhavého, svých let došel a ten grunt po smrti otce svého zdědil, tehdy jest jemu v tej summě ut s(upr)a připsán a odevzdán za volný a svobodný, žádnému v ničemž nezávadný a zouplna zaplacený. Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti všelijaké panské i obecní Izák Kojetínský a Jakub Kojetínský, Židé strážnicští S.R.S.a N.

Letha Páně 1663 dne 20.Feb(ruarii) za purgkmistra Jiříka Kopřivnického spolu (s) ouřadem jeho předstoupil Beneš krejčí spolu (s) staršími Židy oznamuje, že jest nahoře psaný grunt od Jakuba Šilhavého ukoupil dvoumi bečkami vína za 25 zlm. A tak jemu za za svobodný a zouplna zaplacený se odevzdává. Rukojmové za opravu gruntu a povinnosti všelijaké panské i obecní David Polák, Marek masař R.S.a Nerozd(ílnou).

f 244a
(bez čísla) Zuhaus Bolfa Školnýho

Letha Páně 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních pojmouce Samson Němec po zemřetí Bolfa Školnýho jeho chovanici za manželku, dostal jest po ní nápadem zuhaus ut s(upr)a v summě za 30 zl. Odevzdán za volný a svobodný, docela a zouplna zaplacený, žádnému v ničemž nezávadný. Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti všelijaké JHM i obecní Michal Koželuh a David Polák S.R.S.a N.

Letha Páně 1672 dne 20.Septembris za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho jsouc ut supra zuhaus všecek zruinyrován na poručení J.U.H.M(ilos)ti týž zuhaus Mojžíšovi Jakubovi Kroměřískýmu, aby takový vystavěl, za summu 30 zlm jest odevzdán bez závdanku. Komu takový vypláceti má, cedulkou prokázati povinen bude. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Izák Němec, Izák krejčí S R S a N.