Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

20 Dům Jana Šrámka

f 46a

Leta Páně 1581 podle zápisu knih starých bílých purgkrechtních v listu 9 nadepsaný Jan Šrámek koupil duom svůj od Martina Kršáka za summu 250 zl. Na to jest závdanku a peněz purgkrechtních do letha 88 vyplnil 142 zl a tak ještě dopláceti zůstává 108 zl. Těch 108 zl náleží purgkmistru a starším strážnickým koupených na rathauz.
Na těch 108 zl od letha 89 až do letha 94 peněz purgkrechtních zadržel 90 zl a tak mimo těch 90 zl zadrželých od letha 95 při Vánocích dopláceti zůstává 18 zl. Ty pokládati má po 15 zl a letha 96 ostatní 3 zl. Rukojmě za opravu a placení téhož domu, též povinností panských k témuž domu náležitých Štěpán Švec, Bolff z předměstí, Mikuláš Mračno, Václav Smíšek, Petr Stodolský S R S A N.
f 46b
Letha 95 při posudku činěným s poručení urozeného pana Jana Šponara z Blinzdorfu, toho času ouředníka na Strážnici, prodán napřed psaný grunth od Jana Šrámka Janovi Petrovskému, ležící mezi dome(m) Martina Mitmánka a dome(m) Jiříka Gergele, za summu 250 zl. Závdanku tenž Jan Petrovský položil Šrámkovi 45 zl, z kteréhožto závdanku p(an) purgkmistr a páni přijali 30 zl a Jan Šrámek přijal 15 zl. A tak ještě dopláceti na týž grunth zůstává mimo ten závdanek položený 205 zl, kteroužto summu od letha 95 při Vánocích platiti má pořadně po 15 zl.
Ta summa nahoře psaná náleží osobám těmto:
Item obci peněz skoupených předně 78 zl.
Item Janovi Šrámkovi též náleží na posledních penězích 127 zl.
Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti panské Jakub Bernhart, Jan Kavka, Bartoš Biskupický, Václav Rejmund
S R S A N.
Letha 95 Jan Petrovský položil za grunth svůj peněz purgkrechtních obci strážnické 15 zl.
Téhož letha 95 Jan Šrámek odvedl purgkmistru a starším městským 30 zl, které jemu na tom gruntě náležely za těch
24 zl, které sou jemu f 47a
při gruntu jeho připsány. A tak všecka summa, což Jan Petrovský dopláceti má, obci městské, to jest 93 zl, náleží a Jan Šrámek tu na témž gruntě žádné spravedlnosti více jmíti nebude a nemá.
Letha 1596 Jan Petrovský koupil od Jana Šrámka peněz, což jemu na tom gruntě náleží 100 zl a dal jemu za to 50 zl, které je(mu) na zaplacení gruntu se srazí.
Letha 96 položil Jan Petrovský obci peněz purgkrechtních
15 zl.
Letha 97 položil Jan Petrovský obci městské peněz purgkrechtních 15 zl.

Ten duom odveden k správě ouřadu na rathauz.