Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

109 Grunt Izáka Poláka

f 387a

Letha Páně 1578 podle zápisu knih starejch purkrechtních bílejch v listu 109 nadepsaný Izák Polák má grunth svůj od Pinkusa Žida za summu 135 zl koupenej. Na kteroužto summu vyplnil ouřadu předměstskému 90 zl a tak ještě od letha 95 při Vánocích rok po roku po 10 zl ouřadu městské(mu) strážnicskému na rathauz dopláceti zuostává 45 zl. Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Samuel kněz, Jozef zlatník S R S A N R.
Letha 1595 položil Izák Polák za grunth svůj peněz purgkrecht(ních) obci strážnické 10 zl.
Letha 96 položil Izák Polák obci předměstské peněz purgkrechtních 8 zl.
Letha 97 položil Izák Polák obci předměstské peněz purgkrechtních 10 zl.
Leta 1598 položil Izák Polák za grunt svůj peněz purgkrechtních koupených k obci městskej 10 zl. Act(um) za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
Leta 99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Izák Polák peněz skoupených obci městské ostatních 7 zl. A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil.
f 387b
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského Izák Polák majíce grunt zaplacený prodal jest pro potřebu svou obci městské summy 200 zl za hotových 80 zl, placení takto: letha 1600 8 zl a od letha 1601 po 15 zl.
Letha a za purgkmistra ut s(upr)a Izák položil obci městské 8 zl.
Letha 1603 za purg(mistra) Martina Rožumberskýho položila vdova po Izákovi Polákovi za g(runt) obci městské 8 zl.

Letha 1607 za purgmistra Bartholoměje Šlechty ouřad městský prodali grunt požár ut s(upr)a zůstalý po neb(ožtíku) Izákovi Polákovi Izákovi Kojetínskýmu za summu 140 zl bez závdanku, platiti má od letha 1608 po 6 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Fejtl Kojetínský, Gecl Pinkuštin zeť, Markus provazník, Jozef krejčí S.R.S.A N.
Letha Páně 1610 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil za grunt Izák Kojetínský obci městské 3 zl.
Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Izák Kojetínský položil obci městské za grunt 4 zl.
Letha 1614 za purg(mistra) ut s(upr)a Izák Kojetínský položil obci městské za grunt svůj 6 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Izák Kojetínský položil za grunt obci městské 4 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumbeského Izák Kojetínský položil za grunt obci městské 4 zl.

Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Izák Kojetínský položil za grunt obci městské 4 zl.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šechty Izák Kojetínský položil za gr(unt) obci městské 5 zl.
f 388a
Letha 1626 za purgmistra Martina Jankhy Izák Kojetínský položil za gr(unt) obci městské 4 zl.
Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Izák Kojetínský položil za gr(unt) obci městské 4 zl.
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Izák Kojetínský položil za gr(unt) obci městské 4 zl.
NB. Těch 8 zl ut s(upr)a položených teprve složil jest za purgkmistra Jana Šlechty, kteréž on Jan Šlechta přijal.
Letha 1632 za purg(mistra) Martina Jankhy Izák Kojetínský položil za gr(unt) obci městské, kteréž Šimon Tesařů následující purgmistr přijal 3 zl.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Izák Kojetínský položil za grunt obci městské 2 zl.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Izák Kojetínský položil za gr(unt) obci městské 4 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Izák Kojetínský položil za gr(unt) obci městské 2 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Izák Kojetínský položil za gr(unt) obci městské 2 zl.

Letha Páně 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních jeho Izák Kojetínský prodal gr(unt) svůj ut s(upr)a Abrahamovi Sungelovi za summu 214 zl 13 gr 3 den, však na ten jistý způsob, aby on k obci městské 85 zl mor(avských) področně po 6 zlm předních peněz vyplnil a cokoliv Izák Kojetínský JHM do důchodů dlužen jest, aby tolikéž vyplatil. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu, placení gr(untu) a povinnosti všelijaké JHM i obecní Izák Kojetínský a Jakub Šegha S.R.S.a N.
f 388b
NB. Abraham Singal Žid předložil accord z podpisem ruky vlastní pana Jana Kluga, toho času ouředníka, sub dato dne
10.Julii 1641, aby nadepsaný Abraham Singal Žid počnouc při s(vaté)m Michalu rokhu ut s(upr)a a tak dále každoročně po 15 zlm do důchodů JHM na místě Izáka Kojetínského Žida až do vyplnění 151 zlm 6 kr na sebe zpláceti vzal a tomu zadosti učiniti se uvolil. Stalo se na rathauze města Strážnice za purgkmistra Martina Mráza a spoluradních jeho při posudcích letha 1642.

Letha 1643 za purgkmistra Martina Mráza Abraham Singal položil za grunt k obci městské 4 zl 22 gr. Ty přijal purgmistr ut s(upr)a za rok 1642 a 43.
Letha 1645 za purgmistra Pavla Nešporka Abraham Singal položil k obci městské za grunt svůj 1 zlm. Ten přijal purgmistr ut s(upra) za rok 1644.
Letha 1657 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Abraham Zungl položil za grunth k obci městské 3 zl. Ty přijal purgkmistr ut supra.

Letha Páně 1661 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho vyhoříc tento grunth také se Abrahamovi Zunglovi od obce městské upouští polovici, totiž 38 zl 4 gr.
Letha a za purgkmistra ut supra položil Abraham Zungl za grunth k obci městské 1 zl. Ten přijal purgkmistr ut supra.