Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

106 Gr(unt) Samuele Danielového syna

f 349a

Letha Páně 1588 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 142 nadepsaný Samuel ujal grunth svůj od Daniele Růže Žida otce svého sobě odevzdaný, kterejž již zouplna a docela zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný má.

Letha Páně 1610 za purgkmistra Batholoměje Šlechty fojt a starší židovští z dovolením Lazara syna Pinkusčiného prodali podsedek po Pinkusovi otci jeho zůstalý za příčinou dluhu Jeho (Mil)osti Pánu povinnýho, k čemuž zeť i jiní nápadníci místo dali, Lazarovi synu Pinkusovýmu za summu 50 zl. Závdanku dal na zaplacení dluhu Jeho (Mil)osti Páně fojtu a starším židovským 10 zl, ostatek platiti má od letha 1611 po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě David Holomků strejc, Jakub Žid, Mojžíš Hesčin syn, Geršl Žid, Mojžíš kramář, Abraham Izáků syn S.R.S.N.
Jestliže by se jakých více dluhů po Pinkusce Židovce našlo, povinen bude Lazar takové dluhy pokojiti a je platiti.

Tato odevzdávka náleží ku gruntu 105 Pinkusky Židovky. (škrtnuto)
Nemyl se na té věci, neb jest zase napravena 1613.

Leta 1611 za purgkmistra Matyáše Pragenusa Lazar Pinkusčin syn prodal ten podsedek ut s(upra) Izákovi Šilhavému Židu za summu 50 zl. Zavdal 15 zl, platiti má od leta 1612 po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Ruk(ojmě) Markus provazníkův syn, Samuel masař, Alexander sklenář, Židé strážničtí
S R S A N.

f 349b
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty Izák Šilhavý prodal podsedek tento Mojžíšovi Sadrmanovi za summu 35 zl bez závdanku, platiti má od letha 1612 po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu a povinnosti JM Páně Šalomoun Soplivej, Izák Mojžíšů, Mojžíš Častínskej S.R.S.A.N.
Ta summa, což se jí koliv nachází, náleží obci židovské strážnické.
Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Mojžíš Sadrman položil na tu summu ut s(upr)a obci židovské strážnické 5 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Mojžíš Sadrman položil Jakubovi synu Samuelovému za grunt trojích peněz po 5 zl, čehož učiní 15 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Mojžíš Sadrman položil za grunt synu Samuelovému peněz 5 zl.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Mojžíš Sadrman položil za grunt synu Samuelovému 3 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Mojžíš Sadrman položil za grunt synu Samuelovýmu 4 zl.

Letha Páně 1622 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty po smrti Mojžíše Sadrmana Žida Jeho (Mil)ost Pán Jan Jetřich mladší z Žerotína a na svobodným domě v městě Strážnici ráčil se tohoto gruntu ujíti za dluh 100 zl, což týž Mojžíš Žid Jeho (Mil)osti Pánu dlužen byl, a ráčil zase týž grunt prodati Fejtlovi Kojetínskýmu Židu za summu 103 zl. Závdanku dal
13 zl, z toho závdanku Jeho (Mil)ost Pán na vejš psaný dluh ráčil přijíti 10 zl a fojt z staršími židovskými přijali posledních peněz 3 zl. Odevzdán jemu ten grunt za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinnosti panský i obecní Mojžíš Bolehradský a Jakub Šimka syn masař, Židé strážničtí S.R.S.a N.
f 350a
Letha Páně 1623 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Fejtl Žid položil jest za grunt peněz ročních 10 zl. Ty jsou odvedeny Jeho (Mil)osti Pánu Jetřichovi mladšímu z Žerotína na dluh svrchu psaný.
Letha Páně 1624 za purgkmistra Václava Urbanového svrchu psaný Žid Fejtl položil jest za grunt svůj dvojích peněz
20 zl. Takové peníze ráčil jest JM Pán sám přijíti na dluh svrchu psaný.
Letha 1625 za purgkmistra Martina Janko Fejt(l) Žid masař položil jest za grunt peněz ročních 10 zl. Ty sou odvedené do důchodův Jeho Milosti Páně na dluh ut s(upr)a.
Letha 1628 za purgmistra Šimona Tesařového Fejtl Žid masař položil jest za grunt peněz ročních 50 zl. Ty že Jeho (Mil)ost Pán sám přijíti ráčil, provedl jest to quitancí od Jeho
(Mil)ost Pána pod sekrytem s podpisem ruky vlastní, danou dne 20.Januarii téhož letha ut s(upr)a.
A tak jej má zouplna a docela zaplacený.

Leta Páně 1655 dne 11.Martii (zápis nedopsán)