Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

99 Grunt Hesky vdovy

f 319a

Letha Páně 1591 podle zápisu knih starejch purkrechtních bílejch v listu 204 Jakub Hes Žid ležíc na smrtedlné posteli v přítomnosti Martina Mitmánka, ten čas rychtáře strážnicského, též Daniele Růže a Abrahama kněze, obou Židů strážnicských, podsedek vejš psaný, tak jakž zápis to v sobě šíře obsahuje, v 100 zl hotovejch Guldě manželce své jest z dobrým rozmyslem svým odvedl, v čemž aby jí z dítek jeho i všech přátel žádné překážky činěno nebylo, za to žádal. A tak jej táž Gulda vdova svobodný, zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný má.

Letha Páně 1623 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty po smrti Mojžíše, syna nadepsaného Jakuba Hesa (kterémuž ten grunt byl připadl), od svrchu psaného purgkmistra a spoluradních jeho prodán jest Mojžíšovi Alexandrovému zeti za summu 150 zl bez závdanku, platiti má ročně po 10 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Mojžíš Davidů zeť a Jakub Bučovský
S R S a N.
Letha 1624 za purgkmistra Václava Urbanového Mojžíš Alexandrů zeť položil za grunt peněz ročních 5 zl. Ty přijal ouřad židovský na sirotky n(ebožtíka) Mojžíše Hesa.
Letha 1625 za purgkmistra Martina Janko Mojžíš Alexandrů zeť položil za grunt na s(irotky) n(ebožtíka) Mojžíše Hesa Žida 10 zl. Ty jest přijal ouřad židovský na týž sirotky.
Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Mojžíš Alexandrů zeť položil za grunth na s(irotky) n(ebožtíka) Mojžíše Hesa Žida 5 zl. Ty jest přijala Růže, matka sirotků ut s(upr)a.
f 319b
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Mojžíš Alexandrů zeť prodal ten grunth Samuelovi masaři Židu za summu 150 zl. Závdanku dal jemu při odevzdávce 20 zl, ostatek summy platiti má ročně po 10 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti panské i obecní Markus Lipenský a Lev zlatník S.R.S.a N.
Letha a za purgmistra ut s(upr)a Samuel masař Žid položil za grunth peněz ročních 10 zl. Ty přijal Daniel Maušlů syn.
Letha 1632 za purg(mistra) Martina Jankhy Samuel masař Žid položil za gr(unt) Danielovi Maušlinému synu peněz ročních 8 zl. A za rok 1631 položil jemu 6 zl.
Letha 1633 za purg(mistra) Šimona Tesařového Samuel masař Žid položil za gr(unt) Danielovi Maušlinému synu, kteréž přijal David Holomků strejc 6 zl.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Samuel masař Žid položil za gr(unt) Danielovi Maušlinému synu, kteréž on přijal 6 zl.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Samuel masař položil za gr(unt), kteréž Rejzl matka Danielova přijala 6 zl.

167

Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Samuel masař položil za gr(unt), kteréž Rejzl matka Danielova přijala 6 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Samuel masař položil za gr(unt), kteréž Rejzl matka Danielova přijala 6 zl.
f 320a
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Samuel masař položil za gr(unt), kteréž Rejzl matka Danielova přijala 6 zl.

Jakož Rejzl, matka Danielova, ještě na tomž domě poročně 70 zl dobírati jměla, kteréžto peníze ona Samuelovi masařovi prodala za summu 20 zl moravských. A tak již ona Rejzl na tomž gruntě nic více nemá, nýbrž Samuel masař má grundt svůj zouplna (a) docela zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný. Stalo se za purgkmistra ut s(upr)a a v přítomnosti obouch stran letha 1641.
Pustý

Letha Páně 1673 dne 1.Februarii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho poněvadž nadepsaný grunt jsouc zcela a zouplna zaplacený a k spuštění přišel, aby pak zase k zvelebení a k vystavení přijíti mohl, prodán jest týž grunt Samuelovi kuchaři za summu 100 zlm bez závdanku, placení po 3 zlm k obci židovské, poněvadž pak to k obci židovské přináleží. Takový grunt obec židovská za zaplacený témuž Samuelovi kuchaři odevzdává. Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i obecní Lejbl Šalomounů, Markus Pinkus
S R Sp a N.