Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

40 Grunt Lukáše Pernikáře

f 90a

Letha Páně 1574 podle zápisu knih starejch purkrechtních červenejch v listu 35 vejš psaný Lukáš koupil j(es)t ten dům svůj od Václava Olšanského za 185 zl, na kterejžto grunt sirotkom n(ebožtíka) Pavla Pekaře na ratouz peníze pokládal a jej leta 1590 zouplna a docela doplatil. A tak za něj žádnému nic platiti povinen není.

Letha 96 Lukáš Pernikář krunt svůj nahoře psaný prodal Janovi Skřičkovi za sumu hotovou 100 zl, kterejž jest jemu zouplna a docela zaplatil. A týž Jan Skřička zase týž grunt jemu prodal za sumu jmenovitě 200 zl, kterejž Lukáš Pernikář Janovi Skřičkovi platiti má počna letha 97 při Vánocích pořadně až do vyplnění sumy nahoře psané po 15 zl. Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti panské zejména tito: Martin Melounek, Jan Šrámek (nedopsáno).

Ten grunt odveden k správě ouřadu na rathauz.