Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

6 Dům Šimona Sládka

f 16a

Letha Páně 1591 podle zápisu knih starých purgkrechtních červených v listu 115 nadepsaný Šimon Sládek koupil jest dům od Matěje Bobále za summu 300 zl. I nachází se, že jest do letha 93 kromě obci strážnickej peněz prodaných vyplnil totiž 45 zl 15 gr a tak ještě od letha 1594 při Vánocích dopláceti zůstává obci strážnickej rok po roku po 30 zl summy 154 zl 15 gr. Na to jest letha 93 a letha 94 zadržel 20 zl.
Nemajíc rukojmí k zaplacení a opravě domu, též povinností panských, na to se uvolil, jestliže by kterejchkoli peněz purgkrechtních nepoložil, aby purgkmistr a ouřad ten dům prodali a zadržalé peníze z závdanku aby sobě vzali.

Letha 95 Šimon nahoře psaný položil za grunth svůj peněz purgkrechtních obci městské 20 zl.
Téhož letha položil na zadržalé peníze též obci 10 zl.
Letha 1596 Šimon Sládek položil za duom svůj peněz purgkrechtních 20 zl.
f 16b
Leta Páně 1597 položil Šimon Sládek za dům svůj obci strážnické 20 zl.

Ten duom odveden k správě ouřadu na rathauz.