Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

53 Grunt Tobiáše Káčerka

f 117a

Ten nadepsaný Tobiáš Káčerek ujal grunth svůj po n(ebožtíku) otci svém v sumě 100 zl, kterejž jest zouplna a docela zaplacený měl.
Avšak pro potřebu svou podle zápisu knih starejch skoupenejch v kůži červené letha 91 prodal jest na témž gruntě obci městské strážnicské summy 60 zl, na kterejž jest do letha 93 vyplnil 18 zl a letha 94 též obci něstské strážnicské zadržel 8 zl. A tak ještě mimo ty zadržalé od letha 95 při Vánocích rok po roku po 8 zl dopláceti zuostává 34 zl. Ta všecka summa náleží obci městské strážnicské. Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Jan Uhléř, Jan Sejkora tkadlec, Šimon Žaloudků, Matěj Trnka S R S A N.
A týž Tobiáš nemá toho podsedku ani rámu soukenicského bez vuole těch rukojmí prodávati.

Letha 94 přijato od Tobiáše Káčerka za duom jeho peněz purgkrechtních 8 zl.

Letha 1595 při posudku činěným prodán grunth vejš psaný od Tobiáše Káčerka Janovi Šrámkovi za summu 100 zl, na kterejž jest položil závdanku témuž Káčerkovi 16 zl.
f 117b
Téhož letha položil Jan Šrámek za napřed psaný grunth
24 zl.
A tak ještě za týž grunth Jan Šrámek dlužen zůstává dopláceti po 8 zl – 60 zl. Ty má pokládati od letha 98 při Vánocích pořadně po těch 8 zl, jakž vejš dotčeno j(est). Ta všecka summa náleží, totiž 60 zl, obci městské.

Ten grunt odveden k správě ouřadu na rathauz.