Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

44 Grunt Matěje Tučka

f 98a

Letha Páně 1594 podle zápisu knih nových při spravování těchto rejster nových nadepsaný Matěj Tuček koupil grunth svůj od purgkmistra a starších města Strážnice za summu 230 zl. Na to jest závdanku do letha 94 vyplnil 25 zl a tak ještě od letha 95 při Vánocích rok po roku po 15 zl dopláceti zuostává 205 zl. Ta všecka summa náleží s(irotkům) n(ebožtíka) Martina Opatřilového. Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Jan Krsů, Jakub Mazánek, Bartoš, písař radní města Strážnice S R S A N R.

Letha 1595 Matěj Tuček položil za grunt svůj peněz purkrechtních 15 zl.
Letha 96 Matěj Tuček položil peněz za grun(t) svůj 15 zl.
Letha 97 položil Matěj Tuček za grunt svůj peněz 15 zl.

Ten grunt odveden k správě ouřadu na rathauz.
f 99b
Letha 1699 dne 7.Augustii tak jakož mezi Jozefem Samkem a Šalomúnem Polákem, Židy strážnickým(i), nemalá nesvornost skrze soumezí jest vznikla, skrze které nemohouce sami mezi sebou na žádný spůsob se porovnati, nýbrž vždy větší a větší roztržitost mezi nimi povstávajíc, tehdy nadepsaný Jozef o(patrného) p(ana) purgmistra šetrně za to požádal, aby na to soumezí podle pořádku městského (poněvadž beztoho pod purgrecht městský patří) skrze souhradníky k tomu zřízené vyhlédnoutí se stalo, aby od nadepsaného Šalomúna většího outiskování a bezpráví netrpěl. I stanouce se se tehdy takové vyhlédnoutí skrze Matěje Moravce, France Čejku a Martina Karkulíka, zřízené souhradníky, u přítomnosti p(ana) Johanesa Dačického, ten čas purgmistra města Strážnice, též p(ánů) Mikuláše Rychlíka, Jakuba Hrdličky radních, kdežto také i sám pan důchodní J.O.kníž.mst. Frantz Mejer z Majerbochu přítomný byl a to vyhledal. A najdouce se, že on Jozef nějaké skrácení v témž soumezí snáší, tehdy podle smlouvy se spravedlivě rozměřilo, aby tak Jozefovi soumezí ven koncem šlo, jak předek domu a šíř od ulice ukazuje, totiž na půl osmnácte lokte a půl čtvrti šíři, a při tom rozměření na časy budoucí zůstati mají a mimo toho ani jedna ani druhá strana aby nevystupovala, a to pod pokutú 10 tol(arů) od p(ana) důchodního vyřknutých. Stalo se v přítomnosti všech psaných osob dne a leta ut supra.

f 99b
NB. Podobný zápis jest daný do rukú Josefa Samka Žida.
NB. Šalomúnového šířka domu i z ouličků počítaje má bejti 23 lokty zšíř.