Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Index

Index těchto rejster purgkrechtních strážnických
i pro snadnější nález jednoho každého domů těchto,
jakž níže zejména poznamenány jsou.

Dům List

1 Jana Kavky ............................... 1
2 Jana Kučery .............................. 13
3 Honze Janoše ............................. 27
4 Jiříka Hleděnohorského ................... 37
5 Jakuba Janky Vlacha ...................... 49
6 Šimona Sládka ............................ 61
7 Matěje Gergele ........................... 63
8 Tomáše Grausa krejčího ................... 85
9 Nárožní Jana Skřičky ..................... 97
10 Druhý Jana Skřičky ....................... 109
11 Matouše Urbanového ....................... 121
12 Mikuoláše Hrdého ......................... 133
13 Matouše Urbanového ....................... 145
14 Jakuba Bernarta Opavského ................ 157
15 Martina Melounka ......................... 169
16 Viktorina Straky ......................... 181
17 Pavla Linjenblota ........................ 193
18 Daniele Bočka ............................ 205
19 Jiříka Gergele ........................... 217
20 Jana Šrámka .............................. 222
21 Martina Mitmánka ......................... 241
22 Tomáše Zejdy ............................. 253
23 Bartoše Biskupicskýho .................... 265
24 Pavla Nejezchleba ........................ 277
25 Jana Vlasáka ............................. 285
26 Martina Hrdého ........................... 291
27 Jana Sokola stolaře ...................... 313
28 Veroniky Vančurky ........................ 325
29 Václava Rejmunda ......................... 337
30 Rathouz .................................. 351
31 Pavla Slavkovského ....................... 363
32 Mikuoláše Modrého ........................ 376
33 J.M. Pana Bředslavsk(éh)o ................ 387
34 Kněze Jana Miletínskýho .................. 399
35 P.Dubry Věžníkovny ....................... 411
36 Voldřicha Zuba krejčího .................. 415
37 Jana Štočka .............................. 423
38 Jana Michnova pernikáře .................. 447
39 Jiříka Pernikáře ......................... 459
40 Lukáše Pernikáře ......................... 471
41 Nikodyma Frozima Hrade(ckéh)o ........... 483
42 Zachariáše Macháčkova ................... 495
43 Jakuba Mazánka .......................... 507
44 Matěje Tučka ............................ 519
45 Jíry Slováčkova ......................... 531
46 Tobiáše Hulínskýho ...................... 543
47 Bartoše Šlechty ......................... 555
48 Jíry Prokšového ......................... 567
49 Pavla Hulínského ........................ 579
50 Daniele Kostického ...................... 591
51 Jana Bílkova ............................ 603
52 Špitál bratrský ......................... 615
53 Tobiáše Káčerka ......................... 627
54 Martina Mračny .......................... 639
55 Klimenta Kloboučníka .................... 651
56 Václava Mydláře ......................... 663
57 Václava Okáče ........................... 675
58 Lázně ................................... 687
59 Daniele Šnoble .......................... 701
60 Matouše Sedláře ......................... 713
61 Daniele Belova .......................... 725
62 Jana Lazebníka .......................... 737
63 Honza Knodera zlatníka .................. 749
64 Bolfa Sychlinka zahradníka .............. 761
65 Jana Polomského ......................... 777
66 Zachariáše Čecha ........................ 785
67 Jiříka Rysa stolaře ..................... 797
68 Daniele Žida ............................ 809
69 Davida Holomkového ...................... 821
70 Geršle Žida ............................. 833
71 Markusa Jozefa Vlacha zetě .............. 845
72 Izáka Michala kněze syna ................ 857
73 Abrahama Šerého ......................... 869
74 Davida Danhelového zetě ................. 883
75 Fejtle krejčího ......................... 895
76 Sorle vdovy ............................. 907
77 Jakuba Chaska ........................... 1011
78 Jakuba Noska sklenáře ................... 1023
79 Abrahama provazníka ..................... 1035
80 Samuele kněze ........................... 1047
81 Mojžíše Izrahelového .................... 1059
82 Jakuba kněze ............................ 1071
83 Lazara Žida ............................. 1083
84 Abrahama Dlouhého Žida .................. 1095
85 Lazara Michala .......................... 1107
86 Jelena Šandrmana ........................ 1119
87 Hesa Brodského .......................... 1131
88 Lazara syna Pinkuštiného ................ 1143
89 Špitál židovský ......................... 1155
90 Jakuba sklenáře ......................... 1165
91 Arona Danielového syna ................. 1177
92 Škola židovská ......................... 1189
93 Jozefa Žida zlatníka ................... 1201
94 Davida Školného ........................ 1213
95 Jakuba Chaštiného muže ................. 1225
96 Markusa Lošica ......................... 1237
97 Leva Jakuba Čechového .................. 1249
98 Abrahama syna Mečířo(vého) ............. 1261
99 Hesky vdovy ............................ 1273
100 Mojžíše Danielového syna ............... 1285
101 Abrahama Holomka Žida .................. 1297
102 Šalomounky Židovky ..................... 1309
103 Jelena Davidového ...................... 1321
104 Izrahele kněze ......................... 1333
105 Pinkusky Židovky ....................... 1345
106 Samuele Danielového syna ............... 1357
107 Heršle Žida ............................ 1369
108 Lva Pinkusčiného syna .................. 1381
109 Izáka Poláka ........................... 1393
110 Izáka masaře zetě Davidového ........... 1406
111 Cehauz Izáka Mojžíše v nejposlednějším listu
112 To nic