Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

22 Dům Tomáše Zejdy

f 51a

Letha 1565 podle zápisu knih starejch purkrechtních, v nichž sirotčí věci poznamenány sou, v listu 268 nadepsaný Tomáš Zejda ujal svůj dům, za kterýž mimo sražený díl Alžběty manželky své Matyášovi, synu nebo(žtíka) Jiříka Zejdy, dopláceti zůstával 252 zl 22 ½ gr a z dílu manželky své též takovou summu sobě srazil.
A více mimo to témuž Matyášovi podle zápisu knih sirotčích starejch červenejch v listu 268 za vinohrad 40 zl vyplatiti povinen j(es)t byl, kteroužto summu z gruntu i za ten vinohrad zouplna a docela leta 1582 den s(vatéh)o Marka za purgmistra Jana Hrdého doplatil. A tak jej zaplacený a v ničemž nezávadnej má.

Jakož j(es)t Tomáš Zejda obci městské povinovat peněz skoupenejch položiti 260 zl mimo prvnější, což j(es)t do letha 95 složil a již vyplnil, kteréžto 260 zl má tenž Tomáš Zejda od letha 96 pořadně po 25 zl pokládati.
Letha 96 položil Tomáš Zejda za grunth svůj obci městské 25 zl.
Letha 97 položil Tomáš Zejda obci městské 25 zl.

Ten duom odveden k správě ouřadu na rathauz.