Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

95 Gr(unt) Jakuba, Eliščinýho muže

f 305a

Letha Páně 1589 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 145 nadepsaný Jakub koupil jest grunth od pana Diviše Hošticského, na onen čas ouředníka strážnicského, za sumu 40 zl. Na kteroužto summu závdanku a peněz purkrechtních do letha 94 vyplnil 19 zl 15 gr a tak ještě od letha 95 při Vánocích rok po roku po 3 zl dopláceti zuostává do důchodů Jeho Milosti Páně odběžné spravedlnosti po Markusovi Židu totiž 20 zl 15 gr. Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Jozef zlatník, Abraham provazník S R S A N R.
Letha 1595 položil Jakub vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 3 zl.
Letha 96 položil Jakub vejš psaný za grunth svůj 3 zl.
Letha 97 položil Jakub vejš psaný za grunth peněz purgkrecht(ních) 3 zl.
Leta 1598 položil Jakub vejš psaný za grunt svůj peněz purgkrechtních do důchodů JM Páně 3 zl. Act(um) za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
Leta 99 za purgkmistra Tomáše Grausa Jakub vejš psaný položil za grunt svůj 3 zl.
f 305b
Letha 1614 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty purgk(mistr) a ouřad prodali podsedek, kterýž od několika let pustý zůstával, Martinovi Leklovi za summu 26 zl bez závdanku, ostatek platiti má od leta 1617 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Balcar Lekl, Jiřík Lodnhult, Martin Slováků a Jan Horcna S R S.

Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Martin Lekl prodal ten podsedek Levovi zlatníkovi Židu za 32 zl. Závdanku dal jemu Lev 6 zl, platiti má po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za něj Lazar krejčí a Abraham Prostějovský S R S N.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Lev zlatník položil za grunt peněz dvojích 2 zl.

Pustý