Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

31 Dům Pavla Slavkovského, písaře důchodního

f 68a

Leta 1591 podle zápisu knih starejch červenejch skoupenejch v listu 112 nadepsaný Pavel koupil dům svůj od ouřadu městského strážnicského za 400 zl. Na to j(es)t do leta 94 z závdankem a penězi purkrechtními vyplnil 94 zl a ještě mimo to od leta 1595 při Vánocích rok po roku dopláceti zůstává po 16 zl – 306 zl. Ta summa všecka náleží obci města Strážnice na ratouz. Rukojmě za placení i opravu gruntu aji povinnosti panské Jan Sokol, Pavel Nejezchlebů, Pavel Plesníků z Rybář, Matěj Gergel, Jan Vlasák S.R.S.A N.
Letha 1595 položil Pavel Slavkovský za grunth svůj peněz purgkrechtních obci městské 16 zl.

Letha 96 Pavel Slavkovský nahoře psaný prodal duom svůj z novou stodolou a z humnem, kteréž od Židů strážnických za 70 zl koupil, též i z jiným k témuž domu příslušenstvím, tak jakž zápis (jak dotčené humno podstavené j(est)) v knihách rychtářských zapsáno jest, Jírovi Tiburcovi za sumu 500 zl.
f 68b
Závdanku Jíra Tiburc položil hned při odevzdávce Pavlovi Slavkovskýmu 100 zl a ostatek platiti má od letha 96 při Vánocích pořadně po 26 zl dotud, dokudž Pavel Slavkovský svou sumu, což ještě na tom domě vyplaceného má, nevyzdvihne. A když svou sumu týž Pavel Slavkovský po 10 zl vyzdvihne, tehdy Jíra Tiburc nebude povinen za duom svůj toliko na obec po
16 zl platiti. Rukojmě za placení (a) opravu gruntu i povinnosti panské Jan Kavka, Pavel Nejezchlebů, Václav Rejmund, Daniel Zezhulů, Jíra Praštěk, Jan Petrovský S.R.S.N.

Letha 96 položil Jíra Tiburc za dům svůj peněz purgkrechtních 26 zl. Z toho dáno na obec 16 zl a Pavlovi Slavkovskýmu 10 zl.
Leta 97 položil Jíra Tiburc peněz purkrechtních 26 zl. Z toho dáno na obec 16 zl, Pavlovi Slavkovskému 10 zl.

Ten duom odveden k správě ouřadu na rathauz.