Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

103 Gr(unt) Jelena Davidového

f 332a

Letha Páně 1592 podle zápisu knih starejch purkrechtních bílejch v listu 214 nadepsaný Jelen má grunth svůj od Zaldy Židovky, mateře ženy své, za summu 140 zl koupenej. Na kterejž jest do letha 94 švagrům svým i obci městské strážnicské, jakž týž zápis ut s(upr)a to v sobě šíře obsahuje a zavírá, vyplnil 133 zl a tak ještě letha 95 při Vánocích dopláceti zuostává 7 zl. Ty náleží obci městské strážnicské. Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Lazar Michal Žid, Abraham Holomek Žid S R S A N R.
Letha 95 položil Jelen Davidových za grunth ostatních peněz obci městské 7 zl. A tak ten podsedek scela a zouplna zaplatil a žádnému za ně(j) nic dlužen není.

Leta 1598 Jelen Bílený Žid prodal na gruntě ut s(upr)a pro potřebu svou obci městské summy 200 zl, platiti má takto: leta 1598 11 zl a od leta 99 po 22 zl až do vyplnění summy.
f 332b
Rukojmě za platcení, opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Abraham Holomek Žid, Izák Dobruš, Izák knězů syn, Majer Jozefa Vlacha zeť, Geršl Žid S.R.S.a Nerozdílnou. Act(um) stalo se u přítomnosti všech stran.
Leta 1598 položil Jelen Bílenej Žid za grunt svůj k obci městské peněz purgkrechtních 11 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského Jelen Bílený Žid (položil) za grunt obci městské peněz purkrechtních 15 zl.
A letha 99 položil obci městské peněz Jelen Bílený koupených, jakž se z knih obecních našlo 22 zl.
Letha 1601, 1602 a 1603 Jelen Bílený položil v těch třech letech obci městské 25 zl.
Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jelen Bílený položil obci městské za g(runt) 3 zl.
Letha 1612 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jelen Bílenej Žid obci městské za rok 1610 6 zl.
Leta 1613 za purgkhmistra Bartoloměje Šlechty Jelen Bílený položil za grunt obci městské peněz ročních 8 zl.
Letha 1614 za purgk(mistra) ut s(upr)a položil Jelen Bílený za g(runt) obci městské peněz ročních 6 zl.
f 333a
Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jelen Bílený položil za grunt svůj obci městské 7 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jelen Bílený položil za grunt peněz ročních obci městské 6 zl.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jelen Bílený položil za grunt peněz ročních obci městské 7 zl.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jelen Bílený položil za grunt peněz ročních obci městské 10 zl.

Letha Páně 1624 za purgkmistra Václava Urbanového Margeta, po Jelenovi Bíleným Židu vdova zůstalá, nemohouce na tom gruntě pro některé příčiny oseděti prodala jej Šalomounovi synu svému za summu 200 zl. Závdanku dal při odevzdávce 7 zl a ostatek platiti má ročně po 7 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě David Polák, Fejtl Bučovský, Lev zlatník a Alexander masař S R S a N. Těch 7 zl závdanku obec městská přijali.
Letha 1625 za purgkmistra Martina Janko Šalomoun Žid položil za grunt peněz ročních na obec městskou 5 zl.
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Šalomoun Žid položil za grunt na obec městskou 5 zl. Ty přijal p(an) Šimon Tesařů teprv letha 1633.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Šalomoun Žid položil za gr(unt) obci městské 3 zl.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Šalomoun Žid položil za gr(unt) obci městské 3 zl.

Leta 1655 dne 11.Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a s(polu)r(adních) poněvadž tento grunt také vyhořel, upouští se na něm vdově po Šalomounovi Židu zůstalé polovici z toho, co dopláceti měla, totižto 88 zl 15 gr.
f 333b
Letha Páně 1692 dne 14.Augustii za purgkmistrovství pana Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho Bernard Samek Žid majíce dluh, který tak patřil otci jeho od obce města Strážnice, že se na 94 zlm vztahuje, jest přednesl. Poněvadž pak obec odkud jemu takový dluh zaplatiti neměla, aby předce jemu se to netratilo, Jich Opatrnosti pánův šetrně žádal, aby ten dluh na gruntě předepsaném co obci platiti se má Bernátovi Samkovi se porazilo a za zaplacené potáhlo. Pročež taky vidouc a uznávaje dluh spravedlivý jemu patřící, na předepsaném gruntě Bernátovi Samkovi Židovi za zaplacené 88 zlm 15 gr se vypisují. Stalo se za purgkmistrovství dne a letha ut supra.
Pamět se činí zde, že se ta summa proto vypisuje, poněvadž ten grunt pustý a holé místo bylo.