Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

63 Grunt Honza Knodera zlatníka

f 167a

Letha Páně 1594 podle zápisu knih starejch bílejch purkrechtních v listu 207 nadepsaný Honz Gnoder zlatník má grunth svůj od Bolfa Sychlinka zahradníka panského koupený za summu 60 zl. Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních vyplnil i s tím, což na něm prve souc zaplaceného měl, čehož toho vše(ho) do letha 94 učiní 41 zl a tak ještě od letha 1595 při Vánocích rok po roku dopláceti zuostává po 3 zl – 19 zl. Ta všecka summa, totiž těch 19 zl, náleží Jeho Milosti Pánu. Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Moř Molkop stolař, Antoní(n) Majer
S R S A N R.

Letha 1596 prodán grunth nahoře psaný Michalovi Vlachovi i z jeho příslušenstvím za summu nahoře psanou 60 zl. Závdanku týž Michal položil Honzovi Knoderovi, kteréž manželka jeho po smrti téhož Knodera přijala, 14 zl a letha 96 položil dvoje peníze 6 zl a ostatek platiti má od letha 97 po 3 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Jíra Tichý, Tobiáš Lánský, Bartoš Špata S.R.S.N.
f 167b
Letha 1597 Jan Švejcar prodal grunth svůj Martinovi Sýkorovi pekaři za summu 64 zl. Závdanku položil Martin Sýkora témuž Švejcarovi při odevzdávce 18 zl a platiti má od letha 97 pořadně po 3 zl.
Letha svrchu psaného položil roční peníze 3 zl.
Leta 1598 položil Martin Sejkora za grunt svůj peněz purgkrechtních 3 zl. Act(um) za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
Leta 99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Martin Sejkora pekař za grunt svůj peněz purk(rechtních) 3 zl.

Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského z poroučení pana ouředníka Bartoloměj Šlechta prodal grunt, z kterého nadepsaný Martin Sýkora odešel, Mikulášovi Kameníkovi za summu 85 zl. Závdanku položil 18 zl, ty jsou odvedeny do důchodův sirotčích za dluh Martina Sýkory, zůstává dopláceti od leta 1600 67 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Štoček, Jiřík Tichý, Bartoš Špata R.S.P.A.N.R.S.
f 168a
Na tom gruntě náleží:
Předních peněz Jeho Milosti Pánu 4 zl, placení po 3 zl.
Honzovi Knoderovi 27 zl.
Michalovi Vlachovi 9 zl.
Matyášovi Prahenusovi odkázaných od Martina Sýkory dluhu za obilí 10 zl.
Tomášovi Grausovi odkázaných peněz od Martina Sýkory dluhu za obilí 17 zl.

Téhož letha a za purgkmistra ut s(upr)a položil Mikuláš Kameník za grunt JMP 3 zl.
Letha 1601 za purgkmistra Pavla Hulínského položil Mikuláš Kameník za grunt J.M.Pánu 3 zl.

Letha 1602 za purgkmistra Pavla Hulínského Mikuláš Kameník prodal grunt svůj ut s(upr)a Izákovi zeti krejčího židovského za summu 85 zl. Závdanku jemu dal 21 zl, ostatek platiti má od letha ut s(upr)a po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě David Pinkusčin syn, Jozef, zeť Izáka masaře
S.R.S.A N.
Téhož letha a za purg(mistra) ut s(upr)a položil Izák zeť krejčího židovského za grunt ut s(upr)a 3 zl. Ty zůstávají při ouřadu, sou vydány Anně, dceři n(ebožtíka) Honza Knodera.
Letha 1603 za purg(mistra) Martina Rožumberského položil Izák zeť krejčího židovského za g(runt) 3 zl. Ty přijal Honz Kotlář na místě Anny manželky své.

Letha 1610 za purg(mistra) Barholoměje Šlechty prodán jest požár svrchu psaný, kterýž 7 leth pustý zůstával, Vácslavovi Lipnickýmu za summu 42 zl bez závdanku, platiti jej má počna letha 1613 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Matěj Mazáč, Martin Šarda, Jiřík Pardubský S.R.S.a N.

Na tom gruntě náleží:
Nápadníkům n(ebožtíka) Honze Knodera předních peněz 10 zl.
Michalovi Vlachovi 5 zl.
Matyášovi Prahenusovi 10 zl.
Thomášovi Grausovi 17 zl.
f 168b
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty Václav Lipnický prodal podsedek ut s(upr)a Ondřejovi Menšíkovi za summu 62 zl. Závdanku jemu dal 20 zl, ostatek platiti má od letha 1614 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Ruk(ojmě) za opravu, placení a povinnosti J.M.Páně Balcar Tejber, Blažej Sedlář, Adam Lazebník, Dobiáš Řemenář S.R.S.N.
Téhož letha a za purgmistra ut s(upr)a Ondřej Menšík položil za g(runt) na nápadníky n(ebožtíka) Honze Knodera
2 zl. Ty zůstávají při právě, jsou vydány.
Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Ondra Menšík položil za g(runt) na nápadníky Honza Gnodera 2 zl. Ty zůstávají při právě městském, jsou vydány.
Letaha 1614 za purgkmistra ut s(upr)a Ondra Menšík položil za g(runt) na nápadníky Honza Gnodera, kteréž přijal Blažej Sedlář podle zmocnění sobě daného, 2 zl.

Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Ondřej Menšík prodal podsedek svůj se vším příslušenstvím za summu 62 zl Michalovi Židu, synu Izáka kněze židovského. Zavdal mu 28 zl, platiti má ročně po 2 zl a což měl Ondra na tom zaplaceno, totiž 8 zl, to jest Michalovi všecko pustil. Odevzdán za volný. Rukojmě za opravu a placení gruntu, povinnosti JMP Zachariáš Žid mejtný, Šalomún syn Jelenů S R S N.
Téhož leta svrchu psaného Michal koželuh položil za grunt 2 zl. Ty přijal Blažej Sedlář a tak na tom gruntě nic nemá.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Michal koželuh Žid položil za grunt na nápadníky n(ebožtíka) Honza Knodra posled(ní) 2 zl. Ty přijal Blažej Sedlář podle zmocnění sobě daného.
Pusté