Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

58 Lázně

Letha Páně 1591 podle zápisu knih starejch bílejch purkrechtních v listu 65 Jiřík Hendrych lazebník koupil tu lázni od Jana lazebníka za summu 240 zl, na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha 94 vyplnil 67 zl. A tak ještě od letha 95 při Vánocích rok po roku po 8 zl dopláceti zuostává 173 zl. Ta všecka summa náleží obci městské strážnicské. Rukojmě za placení a opravu též lázně Václav Okáč, Matouš Sedlář, Tomáš Halnis stolař, Ondra Zámečník S R S A N R.

Letha 1595 položil Jiřík Hajer peněz purgkrechtních za láznu 8 zl.
Letha 96 položil Jiřík Hajer za láznu obci městské peněz purgkrechtních 8 zl.
Letha 97 položil Jiřík Hajer za láznu obci městské peněz purgkrechtních 8 zl.

Ta lázně odvedena ouřadu k správě na rathauz.
f 119b
Letha Páně 1691 dne 23. Februarii za purgkmistra p(ana) Václava Žarůška a spoluradních jeho ohlašujíc se Martin Malík před Opatrnosti pány o krunt, který někdy za lázeň obecní se užíval, aby jemu k vystavení puštěný byl. Že pak od mnoha leth tenž krunt pustý zůstával a více se k potřebě obecní neužívá, pročež z vědomím a dovolením ouplnej obce takový krunt nadepsanému Martinovi Malíkovi puštěný jest, za který on obci (poněvadž ten čas potřebná byla a krunt na tou nejvěčí ruinu přivedený) za ty peníze, které na tom kruntě k zaplacení obci pozůstávaly, jednu pětítku vína odvedl. A tak se jemu za zaplacený a v ničem nezávadný připisuje. Rukojmě za spravování cís(ařských) a panských povinností Jan John a Jiřík Peldřimovský S.R.S.N. Datum dne a letha ut supra.

NB. Tento zápis jest velikú chybú a nedorozuměním sem učiněn, poněvadž ta lázeň jest ta a ne jiná, která proti vězení městskému v Zákostelní ulici od Moravy a ne u pivovarského mostu stojí a tu po dnešní den obec městská užívá. Notatz. 10.Maii 1717.

(Poznámka německy na okraji listu:)
J(e)tzt Malikisches Haus man früher ein Baadhaus.