Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

7 Dům Matěje Gergele

f 18a

Letha Páně 1577 podle zápisu knih starých bílejch purgkrechtních v listu 4 nadepsaný Matěj Gergel koupil dům svuoj od Jiříka Hleděnohorského za 325 zl, kterejž jest letha 1589 zouplna a docela doplatil. A tak jej zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadnej jmá.

Letha 1595 prodán grunth nahoře psaný po nebož(tíku) Matějovi Gergelovi za summu 325 zl Margetě, manželce pozůstalé po témž nebožt(íku) Gergelovi.
Více též Margetě prodáno toto, za kteréž ona sirotkům svejm platiti povinna j(es)t:
Vinohrad v Podkovný za 300 zl.
Více druhý vinohrad (v) Malej hoře za 32 zl.
Více louku v Orlí za 16 zl.
Více medenici a obruč železnú za 2 zl.
Více prodáno ovsa za 13 zl 10 gr.
Více náčení cínového za 11 zl 26 gr.
Více pás stříbrný za 14 zl 15 gr.
Summa všeho, což Margeta Gergelova za statek ukoupený platiti má, učiní 714 zl 21 gr.
Na to j(es)t sobě díl svůj, což na ni přišlo, zrazila. A tak ještě mimo to dopláceti zůstává (neuvedeno), ty pokládati má (od) letha 95 při Vánocích po 30 zl.
f 18b
Letha 1595 Margeta Gergelova položila za statek svůj peněz ročních sirotkům svejm 30 zl.
Letha 1596 Martinus, manžel vejš psané Margety, položil peněz ročních sirotkům 30 zl.
Letha 1597 položil Martinus Rožmberský za grunth a statek koupený peněz ročních sirotkům 30 zl.

Ten duom odveden k správě ouřadu na rathauz.