Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

21 Nápadník nebožt[íka] Jana Vaňkova jménem Ondra

f 43a

Vyhledalo se témuž Ondrovi spravedlnosti s prodaných koní, vín, vinohradu, obilí a slámy všeho podle sečtení u přítomnosti téhož Ondry 87 zl 28 gr.
Ta všecka spravedlnost j[es]t při právě hotová.
Vydáno jemu na to 16 zl.
Více témuž Ondrovi náleží po ne[božtíku] Ondrovi Matrasovi 16 zl 24 gr 1 den. Ta summa má býti také hotová, j[es]t za jeho [Mil]ostí Pánem vypůjčena.

Letha [15]93 dáno Ondrovi na díl jeho z jinejch sirotčích peněz 3 zl.
V statku Jana Hálky odvedeno těmto sirotkům spravedlnosti po Martinovi zběhlém sirotku 8 zl 26 gr 4 ½ den. Ty peníze jak jíti mají, při témž statku Jana Hálky jse spravíš.